Έρευνα απολαβών για υπαλλήλους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Έρευνα απολαβών για υπαλλήλους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2015 συνεδρία του Στατιστικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, Χρίστου Πατσαλίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ο Διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας Γ. Χρ. Γεωργίου ενημέρωσε το Στατιστικό Συμβούλιο για το Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών για το 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, που αποτελεί τη βάση για την αναθεώρηση του καλαθιού της νοικοκυράς και κατ’ επέκταση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε επίσης στην έρευνα απολαβών, που διενεργείται ανά τετραετία και η οποία φέτος θα διερευνήσει ειδικότερα τη διαφορά στις απολαβές των υπαλλήλων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Υπήρξε επίσης ενημέρωση για την αξιολόγηση του στατιστικού συστήματος της Κύπρου από ομότιμους (peer review), στη βάση των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, η οποία είναι προγραμματισμένη για την εβδομάδα 2-6 Μαρτίου 2015.

Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα για το 2015 και επισημάνθηκε η ανάγκη για συνεχή προσπάθεια μείωσης της επιβάρυνσης που επιφέρει η στατιστική στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με την αποφυγή επικαλύψεων στα στοιχεία που ζητούνται και την ευρύτερη χρήση διοικητικών πηγών. Η Στατιστική Υπηρεσία ανέλαβε επίσης να εξετάσει κατά πόσον θα μπορούσε να ικανοποιήσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, τα αιτήματα που έθεσαν μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου για καινούργια στατιστικά στοιχεία που θα επιθυμούσαν να παραχθούν.

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ