Έρευνα για τη θέση της γυναίκας στις κυπριακές επιχειρήσεις

Έρευνα για τη θέση της γυναίκας στις κυπριακές επιχειρήσεις

 


 

Διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη σημερινή θέση της γυναίκας στις κυπριακές επιχειρήσεις

 

Στη διεξαγωγή παγκύπριας έρευνας  αναφορικά με τη θέση της γυναίκας, τόσο σε επίπεδο συμμετοχής και ισότητας, όσο και σε επίπεδο ευκαιριών στις κυπριακές επιχειρήσεις, προχωρά η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ).

Για τις ανάγκες της έρευνας θα πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις σε εταιρείες μέλη του ΚΕΒΕ, μετά από τυχαία επιλογή και αφού κατηγοριοποιηθούν ανά τύπο και ανά επαρχία.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν υπό τύπο ερωτηματολογίου, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τόσο εργοδότες, όσο και εργαζόμενοι των εταιρειών αυτών.

Στόχος γενικότερα της έρευνας, που θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΚΟΓΕΕ, από το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι η συλλογή και ανάλυση στοιχείων σχετικά με τη θέση της γυναίκας, το βαθμό συμμετοχής της, τις ευκαιρίες ανέλιξης της, την ισομισθία γυναικών, αλλά και τις συναφείς καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις κυπριακές επιχειρήσεις αναφορικά με τις εργοδοτούμενες γυναίκες.

Επιμέρους στόχοι του όλου ερευνητικού προγράμματος είναι η άντληση πληροφοριών και η διερεύνηση θεμάτων αναφορικά με:

• τον αριθμό των γυναικών εργοδοτουμένων στο σύνολο των εργαζομένων κάθε επιχείρησης

• τη  θέση των γυναικών στις βαθμίδες διοίκησης της επιχείρησης

• τη συμμετοχή τους σε όργανα αποφάσεων της επιχείρησης

• τις ευκαιρίες ανέλιξης των γυναικών στις επιχειρήσεις

• την ισομισθία μεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις

• τις (καλές) πρακτικές στις επιχειρήσεις σε σχέση με: τη στάση της ηγεσίας έναντι της ισότητας των φύλων, την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης των γυναικών, και τέλος, την μέτρηση και τον απολογισμό της προόδου όσον αφορά την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

 


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα