Αγωγή €12,5 εκ. από την Stanleybet κατά της Κύπρου

Αγωγή €12,5 εκ. από την Stanleybet κατά της Κύπρου 

Αξιώνει αποζημιώσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία για απώλεια κερδών, αποζημιώσεις για απώλεια ευκαιρίας, αποζημιώσεις για δυσμενή επηρεασμό της εικόνας και της εμπορικής φήμης και δικηγορικά έξοδα

 

Η εταιρεία Stanleybet Malta Limited, η οποία λειτουργεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α που εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2012, η ισχύ της οποίας παρατάθηκε στη συνέχεια, έχει καταχωρήσει αγωγή εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Γενικού Εισαγγελέα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αξιώνοντας αποζημιώσεις πέραν των €12,500,000.

Σε σημερινή της ανακοίνωση η Stanleybet αναφέρει ότι αξιώνει αποζημιώσεις για απώλεια κερδών, αποζημιώσεις για απώλεια ευκαιρίας, αποζημιώσεις για δυσμενή επηρεασμό της εικόνας και της εμπορικής φήμης και δικηγορικά έξοδα, τα οποία έχει υποστεί και θα υποστεί και τα οποία προκλήθηκαν από την υιοθέτηση και εφαρμογή από μέρους της Δημοκρατίας, μέσω διοικητικών μέτρων και πρακτικών, νόμου που η Stanleybet θεωρεί ότι παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των Άρθρων 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεμελιωδών ελευθεριών της ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών, και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ισότητας, μη διάκρισης, διαφάνειας και αναλογικότητας.

Η Stanleybet θεωρεί ότι η εταιρεία και οι αντιπρόσωποί της έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά ως αποτέλεσμα των αστυνομικών και διωκτικών ενεργειών και μέτρων που υιοθετήθηκαν εναντίον τους, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητά τους να αποδέχονται στοιχήματα επί Εικονικών Γεγονότων από τον Ιούνιο του 2014 όταν οι

κυπριακές αρχές ξεκίνησαν μια σειρά επιδρομών σε αδειούχους αντιπροσώπους στοιχημάτων και υποστατικά διώκοντας αντιπροσώπους, κατάσχοντας εξοπλισμό και επιβάλλοντας τη διακοπή των εργασιών, ενέργειες που η Stanleybet θεωρεί ότι είναι στο σύνολό τους παράνομες.

Περαιτέρω, η Stanleybet θεωρεί ότι ο Περί Στοιχημάτων Νόμος του 2012 της Κύπρου θα πρέπει να καταστεί μη εφαρμοστέος από τα εθνικά δικαστήρια και αρχές καθώς η Δημοκρατία παρέλειψε να κοινοποιήσει το τελικό προσχέδιο του Νόμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν θεσπιστεί ο Νόμος σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες και διαδικασίες δυνάμει του κυπριακού και κοινοτικού δικαίου.

Κατά συνέπεια, η Stanleybet αξιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρεμποδιζόταν να απαγορεύσει στην Stanleybet να προσφέρει στοιχήματα επί Εικονικών Γεγονότων από την ημερομηνία εφαρμογής του Περί Στοιχημάτων Νόμου τον Ιανουάριο του 2013 και, κατά συνέπεια, παρεμποδιζόταν από το να προβαίνει σε ενέργειες, που είχε ως αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Stanleybet να λάβει την απόφαση να διακόψει την προσφορά στοιχημάτων επί εικονικών γεγονότων από τον Ιούνιο του 2014 και μετά.

Η Stanleybet αξιώνει επίσης την έκδοση Διατάγματος του Δικαστηρίου της Κύπρου το οποίο να απαγορεύει ή/και να αποτρέπει τη Δημοκρατία άμεσα και μέσω των αντιπροσώπων της, από του να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά της εταιρείας σε σχέση με την αποδοχή στοιχημάτων επί Εικονικών Γεγονότων από αυτή ή από τους αντιπροσώπους της.

Η Δημοκρατία υποχρεούται να απαντήσει στην αγωγή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία καταχώρησής της (16 Ιανουαρίου 2017).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Stanleybet Malta Limited, John Whittaker, δήλωσε: «Το Συγκρότημα Stanleybet αγωνίζεται επιτυχώς για την αναγνώριση του δικαιώματός του να συμμετέχει σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια. Έχουμε βρεθεί περίπου δέκα φορές ενώπιον Δικαστηρίου και σε αμέτρητες περιπτώσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, όπου στο τέλος ήμασταν πάντα σε θέση να εξασφαλίσουμε μέσω του ευρωπαϊκού δικαίου αυτά που μας είχαν άδικα στερηθεί εκ πρώτης σε εγχώριο επίπεδο. Πιστεύουμε στο κράτος δικαίου και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι τα κυπριακά δικαστήρια θα μας δικαιώσουν”.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα