Αλαλούμ με τους γάμους και τη χρήση drones

Αλαλούμ με τους γάμους και τη χρήση drones

 

Με αφορμή το αυξανόμενο ενδιαφέρον για χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ), κοινώς Drones, σε επαγγελματικές αεροφωτογραφίσεις και κινηματογραφήσεις διαφόρων κοινωνικών συγκεντρώσεων, όπως γάμων και άλλων ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα:

Η λειτουργία και εκμετάλλευση αεροσκαφών, περιλαμβανομένων Drones εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου, διέπεται από τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο που σκοπεύει στη διασφάλιση των πτήσεων και την προστασία της ζωής και περιουσίας.

Η χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) / (Drones), εντός κατοικημένων περιοχών ή πάνω από πλήθη απαγορεύεται. Οι χρήστες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Τυχόν παραβάσεις υπόκεινται σε κυρώσεις.

Τα ΜΕΑ που διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΜΕΑ, για την οποία απαιτείται να κατέχουν Άδεια Πτητικής Λειτουργίας και ο χειριστής τους να διαθέτει Άδεια Χειριστή ΜΕΑ από την αρμόδια Αρχή που είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράκληση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας είναι όπως άτομα ή οργανισμοί που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες άλλου ατόμου ή εταιρείας που παρέχει αυτού του είδους την επαγγελματική εργασία, βεβαιώνονται ότι το εν λόγω άτομο ή εταιρεία, κατέχει τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη νομοθεσία καθώς και στοιχεία των εταιρειών που έχουν αδειοδοτηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για επαγγελματική χρήση των ΜΕΑ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διεύθυνση www.mcw.gov.cy/dca.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22404122/180 / Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα