«Αλλάζει» ο Γενικός Δείκτης του XAK

«Αλλάζει» ο Γενικός Δείκτης του XAK

Τη μετατροπή του Γενικού Δείκτη XAK σε Δείκτη Σταθμισμένης Ευρείας Διασποράς, όπως επίσης και του Δείκτη Κύριας Αγοράς XAK σε δείκτη Σταθμισμένης Ευρείας Διασποράς (Capped free floated), με σκοπό οι Δείκτες αυτοί να αντανακλούν ευρύτερα σε αντίστοιχες πρακτικές διεθνώς, αποφάσισε το Συμβούλιο του ΧΑΚ.

Με τη μετατροπή αυτή αποφασίσθηκε επίσης η προσθήκη στάθμισης (Capping) στη βαρύτητα που έχουν οι μετοχές που συμμετέχουν στους δείκτες αυτούς, ως επίσης και ο υπολογισμός τους με βάση τα ποσοστά ευρείας διασποράς των μετοχών της σύνθεσης τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας στάθμισης των μετοχών στους δείκτες αυτούς είναι τα ακόλουθα:

Ο συντελεστής στάθμισης (capping factor) : α) στην περίπτωση του γενικού Δείκτη ΧΑΚ έχει καθορισθεί στο 25% ενώ β) για την περίπτωση του Δείκτη της Κύριας Αγοράς ΧΑΚ έχει καθορισθεί στο ποσοστό του 30%.

Σε περίπτωση εισαγωγής νέας εταιρείας στο Χρηματιστήριο, η μετοχή της δύναται να συμπεριληφθεί σε Χρηματιστηριακούς Δείκτες. Στην περίπτωση προσθήκης νέας μετοχής (fast entry) σε σταθμισμένο δείκτη (Capped Index), αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η μετοχή αυτή πραγματοποιήσει τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες συνεχή διαπραγμάτευση.

Σε τέτοια περίπτωση η αγορά θα ενημερώνεται μέσω έκδοσης σχετικής επιμέρους ανακοίνωσης αναφορικά με τη διαφοροποίηση των συντελεστών στάθμισης στο Δείκτη, τουλάχιστον δύο – τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την αλλαγή.

Η ημερομηνία μετατροπής των πιο πάνω Δεικτών σε Δείκτες Σταθμισμένης Ευρείας Διασποράς, θα καθορισθεί με νεότερη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα