Ανάγκη στήριξης των μικρών βιομηχανιών στην Κύπρο

Ανάγκη στήριξης των μικρών βιομηχανιών στην Κύπρο

 

Όπως η κεραμοποιία και τσιμεντοποιία

 

“Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών των ρύπων για προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρούμε πως πρέπει να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα για τους μεγαλύτερους ρυπαντές. Εξίσου σημαντικό είναι να στηριχτούν οι μικρές βιομηχανίες στα κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο από τα μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητας, όπως για παράδειγμα η κεραμοποιία και η τσιμεντοποιία στην Κύπρο, καθώς και άλλες μικρές βιομηχανίες στον Νότο, περιοχή που βρίσκεται σε διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Έτσι θα προστατεύσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας προστατεύοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον.” Αυτά τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νεοκλής Συλικιώτης, στη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. Θέμα της συζήτησης ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής με θέμα τις επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και του άνθρακα.

Μιλώντας ως συντονιστής και σκιώδης εισηγητής για την έκθεση εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κος Συλικιώτης τόνισε πως τα δωρεάν δικαιώματα σε τομείς που κινδυνεύουν πρέπει να δίνονται με αναβαθμίσεις και στοχευμένα με αυστηρά κριτήρια ώστε να επωφελούνται μόνο οι βιομηχανίες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης υπογράμμισε πως τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εξαιρούν από το σύστημα τους μικρούς ρυπαντές και να συνεχίσουν να δίνουν κρατικές ενισχύσεις ώστε να στηρίζουν τις μικρές βιομηχανίες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Κλείνοντας ο κ. Συλικιώτης τόνισε πως στην βάση των θέσεων που ανέπτυξε είναι και οι τροπολογίες που θα καταθέσει η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να αποτραπεί η δημιουργία ενός συστήματος εκπομπών των ρύπων που θα βοηθά τις μεγάλες βιομηχανίες, που είναι οι κύριοι υπαίτιοι των κλιματικών αλλαγών, να αυξάνουν τα κέρδη τους εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα