Αναβάθμιση Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής από Moody’s

Αναβάθμιση Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής από Moody’s

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody`s αναβάθμισε χθες βράδυ τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και των καταθέσεων της Ελληνικής Τράπεζας σε θετικές από σταθερές, προβλέποντας κερδοφορία για τις δύο τράπεζες το 2016.

Ο οίκος διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση των δύο τραπεζών (Caa3 για Τράπεζα Κύπρου και Caa2 για Ελληνική) και αναβάθμισε την αξιολόγηση του κινδύνου των αντισυμβαλλομένων (CRA) για την Τράπεζα Κύπρου σε Caa1(cr) από Caa2(cr), λόγω της αύξησης των καταθέσεων και της μείωσης εξάρτησης της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA).

Η αλλαγή της προοπτικής σε θετική αντανακλά την προσδοκία των Moody`s για περαιτέρω βελτίωση της αδύναμης ποιότητας ενεργητικού, την επιστροφή στην κερδοφορία και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης, λόγω της επιταχυνόμενης ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και των αυξημένων προσπαθειών αναδιάρθρωσης.

Ο οίκος αναμένει οι τράπεζες να καταγράψουν κερδοφορία το 2016, ύστερα από πέντε χρόνια ζημιών. Επιπλέον, αναφέρεται, οι όροι χρηματοδότησης των κυπριακών τραπεζών βελτιώνονται καθώς η εμπιστοσύνη των καταθετών σταδιακά αποκαθίσταται και οι καταθέσεις στα τραπεζικό σύστημα αυξάνονται ελαφρώς.

Παρ’ όλα αυτά, οι αξιολογήσεις των δύο κυπριακών τραπεζών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας, κυρίως, την ευπάθεια των κεφαλαιακών αποθεμάτων τους σε σχέση με το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα