Αναγκαία η στήριξη της ΕΕ στα ζευγάρια για εξωσωματική γονιμοποίηση

Αναγκαία η στήριξη της ΕΕ στα ζευγάρια για εξωσωματική γονιμοποίηση

Του Λευτέρη Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗ.ΣΥ., Ευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ

 

Ο Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου με παρέμβαση του στην ΕΕ ζητά όπως δημιουργηθούν  δυνατότητες στήριξης από την ΕΕ των ζευγαριών που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά με εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στη παρέμβαση – ερώτηση του ο Λευτέρης Χριστοφόρου τονίζει ότι αρκετά ζευγάρια που για διάφορους λόγους αδυνατούν να αποκτήσουν παιδιά και έχουν ως μοναδική διέξοδο τη τεχνική γονιμοποίηση, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα.

Έτσι ζητά από την ΕΕ όπως παρέμβει αποφασιστικά για να στηρίξει με συγκεκριμένες πολιτικές και σχέδια την επιθυμία των ζευγαριών για απόκτηση παιδιών, που αποτελεί βασικό τους δικαίωμα, το οποίο οφείλει να προασπίσει με έργα η ΕΕ.

Συγκεκριμένα στην Ερώτηση – Αίτημα του, ο Ευρωβουλευτής, τονίζει τα ακόλουθα: “Είναι γνωστό ότι πολλά ζευγάρια που αδυνατούν για διάφορους λόγους να αποκτήσουν παιδιά έχουν ως μόνη διέξοδο την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πιστεύω ότι η επιθυμία απόκτησης παιδιών από ένα ζευγάρι αποτελεί βασικό τους δικαίωμα και επιτακτική αναγκαιότητα, η δε κοινωνία οφείλει να στηρίξει με κάθε τρόπο αυτήν τη συγκινητική προσπάθεια του κάθε ζευγαριού.

Θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα από το κάθε κράτος και ιδιαίτερα από την ίδια την ΕΕ η αμέριστη και επαρκής στήριξη όσων επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά. Μάλιστα η ΕΕ οφείλει για πολλούς σημαντικούς και καίριους λόγους όχι μόνο να στηρίξει τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και να ενθαρρύνει τα άτεκνα ζευγάρια προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημειώνω ότι πολλά άτεκνα ζευγάρια, παρά την έντονη επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά, αδυνατούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος που απαιτείται για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς προτίθεται να στηρίξει ιατρικά, οικονομικά και ενημερωτικά τα άτεκνα ζευγάρια στην προσπάθεια απόκτησης παιδιών με εξωσωματική γονιμοποίηση;
  2. Υπάρχει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης τόσο των ζευγαριών όσων και των ιατρικών υποδομών για υποβοήθηση των ζευγαριών;
  3. Διατίθεται οποιοδήποτε κονδύλι από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας και της βελτίωσης της ιατρικής επιστήμης στον τομέα αυτό;”

Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ κ. Andriukaitis, απαντώντας στον Ευρωβουλευτή υποδεικνύει τα Προγράμματα Στήριξης για εξωσωματική γονιμοποίηση και τονίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει την έρευνα για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι η οικονομική στήριξη των ζευγαριών που υποβάλλονται σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης επαφίεται στα κράτη μέλη τα οποία οφείλουν να χαράσσουν τις σχετικές πολιτικές.”

Απάντηση του κ. Andriukaitis  εξ ονόματος της Επιτροπής: “Η Επιτροπή υποστηρίζει την έρευνα για την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Συνολικά 12 έργα που σχετίζονται με την έρευνα IVF έχουν λάβει στήριξη μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (7ο ΠΠ) και του προγράμματος «Ορίζων 2020», με συνεισφορά της ΕΕ που ξεπερνάει τα 13 εκατ. ευρώ. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, στο παρελθόν, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει έργα όπως το Sperm Injection-Child and Family Outcomes που έχουν δείξει ότι οι τεχνολογίες IVF είναι ασφαλείς. Μελλοντικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ενδέχεται επίσης να αφορούν αυτόν τον τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο είναι ανοικτό σε ερευνητές σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.

Η νομοθεσία της Ε.Ε. θεσπίζει περαιτέρω πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των αναπαραγωγικών κυττάρων που προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο. Τα εν λόγω πρότυπα είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να εφαρμόζονται στις διάφορες δραστηριότητες της αλυσίδας από τη δωρεά έως την εφαρμογή στον άνθρωπο καθώς και σε διάφορα ιδρύματα που είναι αρμόδια για κάθε στάδιο της αλυσίδας.

Ωστόσο, οι κανόνες και οι πρακτικές όσον αφορά τη θεραπεία γονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της οικονομικής στήριξης ζευγαριών που υποβάλλονται σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ και εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εθνικών αρχών των κρατών μελών.”


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα