Αναγκαία η στήριξη των μικρών βιομηχανιών στο Νότο

Αναγκαία η στήριξη των μικρών βιομηχανιών στο Νότο

 

“Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των εκπομπών για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Ζητάμε λοιπόν αυστηρότερα μέτρα για τους μεγαλύτερους ρυπαντές. Όσον αφορά τα δωρεάν δικαιώματα σε τομείς που κινδυνεύουν  τονίζουμε πως πρέπει να δίνονται με αναβαθμίσεις και στοχευμένα με αυστηρά κριτήρια ώστε να επωφελούνται μόνο οι βιομηχανίες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Επίσης το πρόβλημα της διαρροής θέσεων εργασίας είναι πολύ σοβαρό. Γι’ αυτό τώρα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι σημαντικό να στηρίξουμε τις μικρές βιομηχανίες, ιδιαίτερα στον Νότο, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αποβιομηχανοποίησης και σημειώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.” Αυτά τόνισε σήμερα ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νεοκλής Συλικιώτης, ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. Θέμα της συζήτησης ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής με θέμα τις επενδύσεις για την μείωση των εκπομπών και του άνθρακα.

Μιλώντας ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστερά, ο κ. Συλικιώτης επισήμανε πως δυστυχώς η πρόταση που έχει κατατεθεί οδηγεί στη δημιουργία ενός συστήματος εκπομπών που θα βοηθά τις μεγάλες βιομηχανίες, που είναι οι κύριοι υπαίτιοι των κλιματικών αλλαγών, να αυξάνουν τα κέρδη τους εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού τονίζοντας πως πρέπει να στηρίξει τα κράτη  με χαμηλό ΑΕΠ έχοντας ως έτος αναφοράς, όχι μόνο το 2013, όπως προτείνεται, αλλά και τα επόμενα έτη 2014 και 2015. Όπως εξήγησε, λόγω της οικονομικής κρίσης και των δυσβάστακτων μέτρων λιτότητάς πολλά κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, σημείωσαν μεγάλη μείωση στο ΑΕΠ τα τελευταία 2 χρόνια και έχουν πραγματικά ανάγκη την στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Κλείνοντας ο κ. Συλικιώτης υπογράμμισε πως στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού πρέπει να έχουν συμμετοχή και λόγο εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο από ορισμένα όπως προτείνεται. Όπως εξήγησε, μονάχα έτσι θα επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα