Αναζήτηση ευελιξίας «με τη μορφή υπηρεσίας»

Αναζήτηση ευελιξίας «με τη μορφή υπηρεσίας»

  • Του Αντώνη Σκούλλου, Country Leader, Oracle Κύπρου & TGB Leader Ελλάδας & Κύπρου

Η ανάγκη για βελτιωμένη ευελιξία και γρήγορη υλοποίηση υπηρεσιών αποτελεί βασικό σημείο προβληματισμού για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων σχεδόν σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Στο πλαίσιο του ρόλου τους, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για το IT βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση για να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρηματικές λύσεις είναι σε θέση να καλύψουν αυτές τις φιλοδοξίες. Από την τελευταία έκθεση της Forrester με τίτλο «Business Value Scorecard» προέκυψε ότι ολοένα περισσότεροι επικεφαλής επιχειρήσεων μετρούν την επιτυχία συγκρίνοντας το ποσοστό των δαπανών τους για το IT που πραγματικά τροφοδοτεί την καινοτομία με το ποσοστό που απλώς συντηρεί την πορεία της επιχείρησης[1].

Αυτή η θεώρηση της επιτυχίας είναι αναμφισβήτητα ένας σημαντικός λόγος πίσω από τη γρήγορη διάδοση του cloud, κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και το γιατί η τεχνολογία έχει ενταχθεί σήμερα στο επίσημο χαρτοφυλάκιο IT των εταιρειών[2].

Τo Cloud αναφέρεται συχνά ως η νέα μεγάλη τάση, μια δύναμη ανατροπής ακόμα και ως ένας άκρως ενισχυτικός παράγοντας για την αγορά. Με απλά λόγια, το cloud επιτρέπει στους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογισμικό και ΙΤ πόρους ως υπηρεσία, μετακυλώντας το βάρος του κεφαλαιακού κόστους σε ένα μοντέλο πιο ευέλικτο και με πληρωμή ανάλογα με τις ανάγκες. Το Cloud computing μοιάζει με μια εταιρεία που παρέχει νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές τους όποτε θέλουν και από οποιοδήποτε σημείο, με δυνατότητα καταγραφής των επιπέδων χρήσης και κλιμακωτή χρέωση και δυναμική ανάλογα με τις ανάγκες.

Η τεχνολογία προσφέρει στις επιχειρήσεις μια δίοδο για βελτιωμένη ευελιξία. Ενισχύοντας αυτήν την τάση, οι λύσεις που παρέχουν σήμερα οι προμηθευτές για περιβάλλοντα cloud ποικίλουν πολύ και είναι πιο αναλυτικές, πράγμα που σημαίνει ότι οι οξυδερκείς εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μέσα από ένα μεγάλο μενού επιχειρηματικών λύσεων αυτό ακριβώς που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες.

Τα δημόσια cloud, ειδικότερα, έχουν γίνει δημοφιλή στις επιχειρήσεις που αναζητούν έναν οικονομικό τρόπο για να επιταχύνουν τη διάθεση νέων υπηρεσιών στην αγορά ή για να παρέχουν γρήγορα στους πελάτες κρίσιμα πρόσθετα χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα που ήδη διαθέτουν. Με τις αξιολογήσεις της ικανοποίησης πελατών να λειτουργούν πλέον ως δείκτες μέτρησης της επιτυχίας των πρωτοβουλιών IT[3], δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η αγορά για λύσεις Software-as-Service (SaaS) σε περιβάλλον cloud προβλέπεται να μεγεθύνεται κατά 17% κάθε χρόνο μέχρι και το 2018[4].

Το δημόσιο cloud έχει ήδη κερδίσει τη φήμη του ως εργαλείο που χαρίζει ευελιξία στις υπηρεσίες για έναν αριθμό κλάδων, με την υγειονομική περίθαλψη να αποτελεί βασικό παράδειγμα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, το 67% των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιούν εφαρμογές SaaS βασιζόμενες στο cloud. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι επίσης το τι προσδοκούν αυτοί οι οργανισμοί από το cloud. Το 45% των ερωτηθέντων ανέφεραν την «ταχύτητα υλοποίησης νέων υπηρεσιών» ως έναν από τους βασικούς δείκτες μέτρησης της αξίας του cloud για την επιχείρησή τους[5]. Αυτή η απάντηση αναδείχτηκε με μικρή διαφορά πίσω από το βασικότερο δείκτη – τη «βελτίωση των τεχνολογικών ικανοτήτων» – που αποτελεί φυσικά κεντρικό στόχο οποιασδήποτε επένδυσης σε τεχνολογία.

Από αυτήν την άποψη, οι λύσεις SaaS σε περιβάλλον cloud κατέχουν ηγετική θέση, καθώς βοηθούν επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και μεγαλύτερες εταιρείες, που είναι προσανατολισμένες στην επέκταση, να κερδίσουν ευελιξία στην επιδίωξη των αναπτυξιακών στόχων τους. Καθώς γίνονται πιο επιτυχημένες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βασιστούν στο εύρος και στη λειτουργικότητα των συστημάτων IT που κατέχουν. Οι εφαρμογές SaaS επιτρέπουν στους οργανισμούς τη γρήγορη πραγματοποίηση αναβαθμίσεων, σε επίπεδο κατάλληλο για την κλίμακα επέκτασής τους, και την υλοποίηση πακέτων επέκτασης που έχουν αναπτυχθεί εδικά για τις ανάγκες τους. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να κάνουν τη μετάβαση στο «επόμενο επίπεδο» χωρίς τα υψηλά κόστη και τα αυξανόμενα προβλήματα που παραδοσιακά συνόδευαν τέτοιες επεκτάσεις.

Φυσικά, οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να καταναλώνουν υπηρεσίες cloud με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ενώ πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και κρατικοί φορείς κάνουν ευρεία χρήση υπηρεσιών SaaS, κάποιοι μπορεί να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λόγω των οποίων μια πλατφόρμα cloud εσωτερικής εγκατάστασης είναι πιο κατάλληλη για ορισμένες εφαρμογές.

Με βάση τα παραπάνω, η επιχειρηματική ευελιξία παίρνει πολλές μορφές. Αξιοποιώντας την ποικιλία που προσφέρουν οι πλατφόρμες cloud που είναι διαθέσιμες σήμερα, οι εταιρείες μπορούν να κερδίσουν μεγάλη ευελιξία όταν παρουσιάζουν νέες υπηρεσίες. Επειδή οι εφαρμογές SaaS από εδραιωμένους προμηθευτές, όπως η Oracle, δομούνται πάνω στην ίδια κληρονομιά και στις ίδιες τεχνολογίες που παραδοσιακά αναπτύσσονται για συστήματα IT εσωτερικής εγκατάστασης, οι εταιρείες μπορούν να κάνουν απρόσκοπτα τη μετάβαση ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική δομή, όπως κρίνουν. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων που επιθυμούν να παρουσιάζουν γρήγορα νέες υπηρεσίες για να παραμένουν μπροστά από την αγορά, μπορούν να τις λανσάρουν στο περιβάλλον cloud μέσα σε μερικές εβδομάδες και, στη συνέχεια, να τις μεταφέρουν σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης αν θέλουν στο μέλλον να κρατήσουν πολύτιμα δεδομένα ή διαδικασίες μακριά από το δημόσιο χώρο.

Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση σχετικά με το «ποιά πλατφόρμα cloud;» – SaaS, Infrastructure-as-a-Service ή κάποια από τις άλλες διαθέσιμες επιλογές – προκαλεί αρκετό θόρυβο, αλλά στην πραγματικότητα έχει λάβει πλέον ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων θα πάρουν τελικά έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις όπως κάνουν πάντοτε – προσδιορίζοντας, πρώτα, ποια προβληματικά σημεία θέλουν να αντιμετωπίσουν και, έπειτα, επιλέγοντας την πλατφόρμα cloud και τις πρόσθετες υπηρεσίες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις.

Για παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ήδη να δημιουργούν δικές τους φορητές εφαρμογές ώστε να επιτρέψουν στους εργαζόμενους να συνεργάζονται πιο στενά και παραγωγικά, χρησιμοποιώντας τις συνδεδεμένες συσκευές τους. Οι προγραμματιστές εφαρμογών χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία και βιβλιοθήκες πόρων για να δημιουργήσουν αυτό το λογισμικό, και θα τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις Platform-as-a-Service σε περιβάλλον cloud κατά τα ερχόμενα χρόνια.

Ανεξάρτητα από το τι θέλουν να πετύχουν με το cloud, αυτό που θα αντιληφθούν οι επικεφαλής του IT είναι ότι το εύρος και οι επιλογές προσαρμογής που προσφέρουν οι προμηθευτές σήμερα είναι παράγοντες που διαμορφώνουν μια φαινομενικά απεριόριστη γκάμα επιλογών. Με το επίπεδο της ευελιξίας και την επεκτασιμότητα που είναι διαθέσιμες στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, θα είναι δική τους απόφαση το να επιλέξουν την πιο κατάλληλη πλατφόρμα cloud για τις ανάγκες τους και να δημιουργήσουν αξία πάνω στην επένδυσή τους, αναπτύσσοντας υπηρεσίες και πρόσθετα που θα τους επιτρέψουν να ξεχωρίσουν και να διατηρήσουν την ευελιξία τους ανεξάρτητα από τις μελλοντικές συνθήκες στην αγορά.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Oracle Cloud είναι βασικό κριτήριο για τους πελάτες. Η Oracle διαθέτει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο cloud χαρτοφυλάκιο της αγοράς, παρέχοντας μια πλήρη σειρά παραγωγικών, σε κάθε επίπεδο και για κάθε τμήμα, επιχειρηματικών εφαρμογών, με πληροφορίες και δεδομένα που μοιράζονται απρόσκοπτα μεταξύ των Oracle Cloud εφαρμογών και των άλλων συστημάτων τους.  Οι επιχειρηματικές χρήστες έχουν πρόσβαση σε κάθε καινοτόμο στοιχείο τους είτε είναι στις πωλήσεις, στο marketing, στην εξυπηρέτηση πελατών, στο λογιστήριο, στα χρηματοοικονομικά, είτε στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και του ταλέντου.

Η ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση της Oracle στις υπηρεσίες cloud εφαρμογών, επιτρέπει στους πελάτες της να:

–          Εκτελούν γρήγορα πλήρεις και ενοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, να έχουν άμεση πρόσβαση σε κορυφαίες δυνατότητες ώστε να επιλύουν από άκρη σε άκρη, οποιοδήποτε επιχειρηματικό πρόβλημα, σε συνδυασμό με ενοποιημένη εκτέλεση, έλεγχο και εικόνα της επιχείρησης

–          Καινοτομούν ταχύτερα με λιγότερο κίνδυνο, να υλοποιούν λύσεις ταχύτερα με λιγότερη επιβάρυνση για το τμήμα IT και, σε κρίσιμα σημεία, να επιταχύνουν την ανάπτυξη αξίας και να ανταποκρίνονται με ευελιξία στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

–          Μεταμορφώνουν την εμπειρία του χρήστη και την πρόσβαση σε πληροφορίες και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στις ομάδες τους και στους πελάτες τους με εξελιγμένες και ενσωματωμένες δυνατότητες αναφορών και δραστηριοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από οποιαδήποτε τοποθεσία και συσκευή

–          Επιλέξουν, βάσει αναγκών, από ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο σύγχρονων επιχειρηματικών λύσεων που προσφέρει συνεχή καινοτομία, με την υποστήριξη ενός διεθνή και αποδεδειγμένα σταθερού προμηθευτή ηγέτη της τεχνολογίας

Τα στελέχη των οργανισμών που θέλουν να έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επιταχύνουν την καινοτομία με εφαρμογές Oracle, το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο πακέτο επιχειρηματικών εφαρμογών για το cloud που τους δίνει πρόσβαση στην πιο σύγχρονη λειτουργικότητα λογισμικού, γρήγορα και με χαμηλό κίνδυνο και κόστος.