Ανακoίνωση Ευθυμίου Μπουλούτα

Ανακoίνωση Ευθυμίου Μπουλούτα

 


Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την επιβολή στο πρόσωπό μου διοικητικού προστίμου €100,000 για μια δήθεν δήλωση σε έναν δημοσιογράφο, η οποία αναπαράχθηκε με 2 μήνες καθυστέρηση σε ένα μόνο, περιορισμένης  κυκλοφορίας περιοδικό, και διαστρεβλώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς το νοηματικό της περιεχόμενο είναι λανθασμένη, παράνομη, δυσφημιστική και καταχρηστική. Την απόφαση αυτή σκοπεύω να προσβάλω με όλα τα έννομα μέσα επιφυλασσόμενος κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

Είναι ακόμη προφανές ότι και αυτή η πράξη ενός οργάνου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κριθεί ως προς την καλοπιστία, τη σκοπιμότητά και τη νομιμότητα της, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διαιτησίας.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα