Ανοίγει η αγορά εργασίας

Ανοίγει η αγορά εργασίας

 


Μια στις τέσσερις επιχειρήσεις δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας

 

Μια στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, με το ποσοστό των εταιρειών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας να παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο κύμα, όπως κατέδειξε το τέταρτο κύμα της «Μέγα Επιχειρηματικής Έρευνας», που διεξάγεται από την Cypronetwork και το Cyprus International Institute of Management.

Τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας, μεταξύ άλλων, ήταν τα εξής:

– Μια στις τέσσερις επιχειρήσεις (27%) έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, με το ποσοστό των εταιρειών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας να παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (23%). Οι θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις (νέες και χαμένες) προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών, των πωλήσεων/ Μάρκετινγκ και του διοικητικού και γραφειακού προσωπικού. Βέβαια, οι νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, είναι ελαφρώς περισσότερες από τις χαμένες προσδίδοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας.

– Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει προχωρήσει σε μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα της επιχείρησης ανέρχεται στο 25% παρουσιάζοντας σταδιακή μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα. Όσον αφορά το μέσο ποσοστό μείωσης, έναντι του συνολικού μισθολογίου, αυτό έχει προσδιοριστεί στο 15,8%.

– Τρείς στις τέσσερις επιχειρήσεις (76%) αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους το επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει σταθερός, ποσοστό σαφώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (62%). Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προβλέπει ποσοστό 13%, με αναλογία 7% να έχει εκφράσει αντίθετη άποψη αναφερόμενη σε μείωση προσωπικού.

– Ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο παρόλο που δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα (μέσος όρος 2,3 αντίστοιχα) έχει καταγράψει οριακή βελτίωση (2,4). Σημαντικότεροι λόγοι δυσαρέσκειας και κατ’ επέκταση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας, ενώ σε σχέση με τις ενέργειες/προσεγγίσεις που πρέπει να γίνουν προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ψηλότερα ποσοστά αναφοράς συγκέντρωσαν η αλλαγή οργανωτικής δομής και η εξεύρεση κεφαλαίων.

– Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, αφού συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει βελτιωθεί. Αύξηση παρουσιάζει και το ποσοστό όσων ανέφεραν ότι ο κύκλος εργασιών έχει παραμείνει σταθερός, ενώ οι επιχειρήσεις που αναφέρονται σε μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν μειωθεί από το 57% στο πρώτο κύμα στο 34% στο τρέχον κύμα. Η πιο πάνω τάση δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με το δείκτη κερδοφορίας και εισπράξεων/ ρευστότητας, ενώ όσον αφορά το δείκτη κόστους χρηματοδότησης αυτός δείχνει να μειώνεται.

– Όσον αφορά τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών το επόμενο εξάμηνο, αυτός αναμένεται να παραμείνει μάλλον σταθερός, όπως σταθερό αναμένεται να είναι και το κέρδος της επιχείρησης.

– Συνοψίζοντας οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο αφορούν την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τις νέες επενδύσεις, ενώ σε σχέση με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το Κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, οι απόψεις συγκλίνουν προς τις φορολογικές διευκολύνσεις/ απαλλαγές, τα σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

Η έρευνα λειτουργεί ως Benchmark των Κυπριακών Επιχειρήσεων και καλύπτει μεταξύ άλλων τάσεις και προβλέψεις ως προς τις επιδόσεις των επιχειρήσεων (απασχόληση, κύκλο εργασιών, κερδοφορία, ρευστότητα και άλλους επιχειρηματικούς δείκτες), στρατηγικές επιλογές και άλλες σχετικές παραμέτρους.

H έρευνα διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και με τη χορηγία των Eurobank και BakerTilly.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα