Ανοδικά κινήθηκαν τον Αύγουστο τα δανειστικά επιτόκια

Ανοδικά κινήθηκαν τον Αύγουστο τα δανειστικά επιτόκια

 


Ανοδικά κινήθηκε τον Αύγουστο η πλειοψηφία των επιτοκίων δανεισμού στο τραπεζικό σύστημα παρά τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα δάνεια για αγορά κατοικίας διαμορφώθηκαν στο 3,35% τον Αύγουστο από 3,25% τον Ιούλιο, ενώ το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ που περιλαμβάνει το επιτόκιο και τις συναφείς επιβαρύνσεις, όπως κόστος έρευνας, διαχείρισης και κατάρτισης εγγράφων και εγγυήσεων) ανήλθε στο 4,06% από 3,90% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση 50 μονάδων βάσης παρουσίασε τον Αύγουστο το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια, το οποίο ανήλθε στο 4,76% από 4,26% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Το ΣΕΠΕ τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 5,10%, παρουσιάζοντας αύξηση 45 μονάδων βάσης.

Αντίθετα, το επιτόκιο στην κατηγορία των λοιπών δανείων υποχώρησε στο 4,06% από 4,29% που ήταν τον Ιούλιο.

Άνοδο παρουσιάζει τον Αύγουστο και το επιτόκιο για παραχώρηση επιχειρηματικών δανείων έως €1 εκατομμύριο, το οποίο ανήλθε στο 4,58% από 4,46% που ήταν τον Ιούλιο.

Τέλος το επιτόκιο για δάνεια προς επιχειρήσεις άνω του €1 εκατ υποχώρησε σημαντικά στο 3,56% από 4,33% που ήταν τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας ενός έτους υποχώρησε τον Αύγουστο στο 1,59% από 1,66% που ήταν τον Ιούλιο, ενώ αμετάβλητο στο 2,12% παρέμεινε το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας άνω του ενός έτους και έως δύο ετών.

Τα επιτόκια για καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως τριών μηνών και άνω των τριών μηνών μειώθηκαν στο 0,84% και 1,48% αντίστοιχα ( Ιούλιος 0,89% και 1,54%).

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε επίσης μείωση υποχωρώντας στο 1,56% σε σύγκριση με 1,72% τον προηγούμενο μήνα.

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα