Από 16 Φεβρουαρίου σε ισχύ οι κυρώσεις εναντίον Ουκρανίας και Ρωσίας

Από 16 Φεβρουαρίου σε ισχύ οι κυρώσεις εναντίον Ουκρανίας και Ρωσίας

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Η Σύνοδος Φεβρουαρίου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στις 9 Φεβρουαρίου 2015 εξέτασε διάφορα ζητήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα ζητήματα που αφορούν στην Λιβύη, το Ιράκ και την Συρία, την Υεμένη, την Αφρική, την Ουκρανία, την Ακτή του Ελεφαντοστού, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, δραστηριότητες στο διάστημα και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επίκεντρο των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στην πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου ήταν οι εξελίξεις στο ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η κατάσταση στην Ουκρανία αλλά και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα πρόσθετες κυρώσεις σχετικά με την δράση των αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία και των υποστηρικτών τους στη Ρωσία, που περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 19 ατόμων και 9 νομικών προσώπων. Τα μέτρα θα έχουν ισχύ από την 16η Φεβρουαρίου, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος για διπλωματικές ενέργειες που μπορούν να λάβουν χώρα μέχρι τότε.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως εντείνει την εξωτερική δράση της Ένωσης στον τομέα αυτό, ειδικά στην Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική, τον Περσικό Κόλπο και το Σάχελ, που εκτείνεται από την ανατολική έως την δυτική πλευρά της Αφρικής. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η εμβάθυνση της συνεργασίας με βασικούς εταίρους και η δημιουργία νέων έργων και δράσεων που θα στηρίξουν την δημιουργία ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της ανόδου του βίαιου εξτρεμισμού.

Το Συμβούλιο καταδίκασε έντονα τις πρόσφατες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τρομοκρατικές οργανώσεις και άτομα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία, τονίζοντας το γεγονός ότι η τρομοκρατία αποτελεί άμεση απειλή για όλες τις χώρες και όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή, την θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των ασύμμετρων απειλών απαιτείται, όπως τονίστηκε επανειλημμένα, διεθνής συνεργασία και αποφασιστική δράση τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Συμβούλιο επανέλαβε την ισχυρή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Ψηφίσματα 2170 και 2178) και κάλεσε με την σειρά του όλα τα κράτη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία εφαρμογή τους με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές του κράτους δικαίου.

Τονίζοντας την σημασία ανάληψης συνολικής δράσης κατά της τρομοκρατίας, το Συμβούλιο επισήμανε ότι οι δράσεις της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να συμπληρώνονται από την εμπλοκή όλων των φορέων που αναλαμβάνουν δράση στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας αλλά και από την ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα που άπτονται της τρομοκρατίας.

Τέλος, σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Συμβούλιο, τονίζοντας το ότι η Ένωση είναι έντονα προσηλωμένη στην πλήρη υλοποίηση των αρχών των οικουμενικών και αδιαίρετων ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποφάσισε την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης στις συνόδους της Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων.

 

Αντώνης Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα