Αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης για Κύπρο ψήφισε το ΕΚ

Αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης για Κύπρο ψήφισε το ΕΚ

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα συνεχίσει να καλύπτει έως και το 85% του κόστους των έργων στην Κύπρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος το 2020.

Επίσης, το ΕΚ ψήφισε υπέρ της συνέχισης της αυξημένης ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος λήξης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας.

«Σήμερα αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να παράσχουμε βοήθεια στην Ελλάδα και την Κύπρο που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες προκειμένου να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020. Οι αυξημένοι συντελεστές χρηματοδότησης δεν θα επηρεάσουν τα ετήσια όρια του μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού», δήλωσε η εισηγήτρια και πρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Iskra Mihaylova (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία).

Το νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 627 ψήφους υπέρ, 34 κατά και 31 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας για την Κύπρο όσον αφορά τη διατήρηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 85% μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

Η Κύπρος έχει την ιδιότητα μίας «πιο ανεπτυγμένης περιοχής» όσον αφορά την τρέχουσα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και θα λάμβανε κανονικά 50% συγχρηματοδότηση για έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεδομένου, όμως, ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό οικονομικές δυσκολίες και μείωση των επενδύσεων, της χορηγήθηκε ένα υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης της τάξης του 85% με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με τη σημερινή τους ψηφοφορία ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής θα μπορούν να λαμβάνουν τις συμπληρωματικές πληρωμές μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο παύουν να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Ο επικαιροποιημένος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Συμβούλιο. Θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα