Αύξηση του κυπριακού ΑΕΠ κατά 0,7% το 2ο τρίμηνο του έτους

Αύξηση του κυπριακού ΑΕΠ κατά 0,7% το 2ο τρίμηνο του έτους


 

Κατά 0,7 %  σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,7 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ στην Κύπρο, κατά το 2ο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις της Eurostat.

Την ίδια ώρα το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3 % στη ζώνη του ευρώ ( EA19 ) και κατά 0,4 % στην ΕΕ των 28 στο ίδιο διάστημα. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5 % και στις δύο ζώνες. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους , το εποχιακά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8 % στην ΕΕ των 28, μετά από αύξηση + 1,7% και + 1,9 % αντίστοιχα κατά το πρώτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, κατά το 2ο τρίμηνο του 2016 , η τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,2 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4 % στην ΕΕ ( μετά από + 0,6 % και + 0,7 % αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο ) . Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρέμειναν σταθερές στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκαν κατά 0,2 % στην ΕΕ ( μετά από αύξηση + 0,4 % και + 0,1 % το προηγούμενο διάστημα).

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1 % τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην EΕ ( μετά από 0,0 % και + 0,1 % ). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,4 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6 % στην EΕ ( μετά από -0,1% και + 0,1 % ) και η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών είχε θετική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ ( 0,1 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες ), ενώ η συμβολή των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου ήταν ουδέτερη και στις δύο ζώνες. Η συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν θετική και για τις δύο ζώνες, ενώ η συμβολή των μεταβολών των αποθεμάτων ήταν αρνητική.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα