Αύξηση 0,1 % στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Αύξηση 0,1 % στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Aύξηση κατά 0,1 % το τέταρτο τρίμηνο του 2015, παρουσίασε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην ζώνη του ευρώ, μετά από μια αύξηση της τάξης του 0,4 % το προηγούμενο τρίμηνο.

Η πραγματική οικιακή κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,1 % το τέταρτο τρίμηνο του 2015 , μετά από μια αύξηση της τάξης του 0,5 % κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Στην ΕΕ το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,6 % το τέταρτο τρίμηνο του 2015 , μετά από μια αύξηση της τάξης του 0,7 % το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρομοίως η οικιακή κατανάλωση ήταν σταθερή κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015 , μετά από μια αύξηση της τάξης του 0,7 % κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μια λεπτομερή σειρά εποχικά διορθωμένων τριμηνιαίων λογαριασμών του ευρωπαϊκού τομέα από την Eurostat , την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας ( ΕΚΤ ).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα