Αύξηση 1,3% του όγκου λιανικού εμπορίου

Αύξηση 1,3% του όγκου λιανικού εμπορίου

 


 

Αύξηση κατά 1,1% και κατά 1,2% αντίστοιχα παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2016, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, ο εποχικά διορθωμένα όγκος του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ (EA19) και την EΕ των 28, σύμφωνα με την Eurostat. Σε ετήσια βάση ο ίδιος δείκτης αυξήθηκε κατά 2,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,5% στην EΕ των 28.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα τελευταία διαθέσιμα για την Κύπρο στοιχεία δείχνουν αύξηση 1,3% το Σεπτέμβριο του 2016 τόσο σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Η αύξηση κατά 1,1% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2016 σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2016 οφείλεται σε αυξήσεις 2,3% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και κατά 0,2% για τον κλάδο “τρόφιμα, ποτά και καπνός», ενώ τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 1,0%.

Στην ΕΕ των 28, η αύξηση κατά 1,2% του όγκου του λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις 2,3% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 0,2% για τον κλάδο “τρόφιμα, ποτά και καπνός”, ενώ τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 0,9%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου σημειώνονται στη Σλοβενία ​​(+ 3,7%), το Λουξεμβούργο (+ 2,9%), τη Γερμανία (+ 2,4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (+ 2,0%) , ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (-0,5%), την Ιρλανδία (-0,4%), την Ουγγαρία (-0,3%), τη Σλοβακία (-0,2%) και την Ισπανία (-0,1%).

Η αύξηση κατά 2,4% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο του 2016 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2015, οφείλεται στην αύξηση του 3,3% για τα μη εδώδιμα προϊόντα, 2,1% για τον κλάδο “τρόφιμα, ποτά και καπνός» και 0,7% για τα καύσιμα. Στην EΕ των 28, η αύξηση 3,5% στον όγκο λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις 4,9% στα μη εδώδιμα προϊόντα, 2,5% για τον κλάδο “τρόφιμα, ποτά και καπνός» και 1,7% για τα καύσιμα.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου ήταν παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (+ 16,0%), τη Ρουμανία και τη Σλοβενία ​​(και οι δύο με + 8,7%) και τη Λιθουανία (+ 8,3%), ενώ μια μείωση παρατηρήθηκε στο Βέλγιο (-1,9%).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα