Αύξηση 15,5% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Αύξηση 15,5% στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

 


Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 15,5% την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 στα € 737,2 εκ, σε σύγκριση με € 638,4 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 15,5%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από χώρες της ΕΕ) ανήλθαν το α` τρίμηνο στα € 1.107,1 εκατ σε σύγκριση με € 1.164,0 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2015.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να είναι η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών για την Κύπρο με μερίδιο € 810,8 εκ των συνολικών εισαγωγών / αφίξεων. Σημαντικοί προμηθευτές εντός της Ένωσης ήταν η Ελλάδα με € 260,3 εκ., η Γερμανία με € 96,6εκ., η Ιταλία με € 88,1 εκ., το Ηνωμένο Βασίλειο με € 80,6 εκ, η Γαλλία με € 51,3 εκ., η Ισπανία με € 47 εκ., το Βέλγιο με € 45,6 εκ. και η Ολλανδία με € 45,2 εκ.

Οι εισαγωγές από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε € 51,2 εκ. την ίδια περίοδο, με € 14,3 εκ από τη Ρωσία, € 12,9 εκ από την Ελβετία και € 9,5 εκ από την Ουκρανία.

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 ανήλθαν σε € 245,1 εκ, με την Κίνα με € 57,5 εκ, το Ισραήλ με € 38,3εκ, την Ιαπωνία με € 13,5 εκ, την Ινδία με € 12,1 εκ, τις Ηνωμένες Πολιτείες με € 11,8 εκ, την Κούβα με € 10,6 εκ, τη Νότια Κορέα με € 6,7 εκατ., το Βιετνάμ € 8,7 εκ και την Ταϊβάν με € 5,1 εκ.

Οι εισαγωγές/αφίξεις καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν σε € 447,2 εκ ή 40,4% τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 σε σχέση με € 424,3 εκ ή 36,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ενδιάμεσα αγαθά ανήλθαν σε € 285,2 εκ ή 25,8% τον Ιανουάριο – Μάρτιο 2016 έναντι € 291 εκ ή 25% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015. Ο μεταποιητικός τομέας απορρόφησε €182,4 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 σε σύγκριση με € 189,4 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2015. Οι πρώτες ύλες για τον τομέα των κατασκευών ανήλθαν σε € 39,5 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 και σε € 40 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2015.

Τα καύσιμα και τα λιπαντικά, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου ανήλθαν σε € 174,4 εκατ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 σε σχέση με € 291,6 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ο εξοπλισμός στον τομέα των μεταφορών και τα ανταλλακτικά έφθασαν τα € 125,5 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016 σε σύγκριση με € 87,1 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2015.

Οι συνολικές εξαγωγές / αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Μάρτιο του 2016, ήταν € 369,9 εκ σε σύγκριση με € 525,6 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2015.

Οι αποστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασαν τα € 157,4 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 των συνολικών εξαγωγών/αποστολών αγαθών. Οι αποστολές στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 52 εκ., στο Ηνωμένο Βασίλειο τα € 28,7εκ, στη Σλοβακία τα € 12,3 εκ, στη Γερμανία τα € 8,4 εκ, στη Τσεχία τα € 7,6 εκ, στη Σουηδία και στην Ιταλία τα € 5,1 εκ, στην Πολωνία τα € 4,2 εκ και τέλος στην Ολλανδία τα €4 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με € 64 εκ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας, τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 ανήλθαν σε €33,3 εκ.

Ακολούθησαν οι εξαγωγές σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με €14,1 εκ.

Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Μάρτιο, 2016 ανήλθαν σε € 174,2 εκ και € 171,0 εκ τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2015.

Οι εξαγωγές / αποστολές ακατέργαστων γεωργικών προϊόντων αποτιμώνται σε € 30,5 εκ ή 14,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 και € 24,6 εκ ή 12,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι εξαγωγές ορυκτών ανήλθαν στα € 1,3 εκ ή 0,6% τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2016 σε σχέση με € 1,4 εκ ή 0,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα