Αύξηση €100 εκ. στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Αύξηση €100 εκ. στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Αύξηση κατά σχεδόν 100 εκ. ευρώ σημείωσε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου φέτος σε σχέση με πέρσι.

Σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)”, της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Μάρτιο 2016, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 737,2 εκατ. Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 σε σύγκριση με 638,4 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τόσο οι συνολικές εισαγωγές όσο και οι συνολικές εξαγωγές την ίδια περίοδο παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 ήταν 1.107,1 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με 1.164,0 εκατ. Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 ήταν 369,9 εκατ. Ευρώ σε σύγκριση με 525,6 εκατ. Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015.

Εξάλλου, κατά τον μήνα Μάρτιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.) ήταν 415,7 εκατ. Ευρώ

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον μήνα Μάρτιο 2016 ήταν 143,4 εκατ. Ευρώ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν 81,5 εκατ. Ευρώ, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν 61,9 εκατ. Ευρώ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)”, για το μήνα Μάρτιο 2016 μπορεί να ανακτηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας www.mof.gov.cy/cystat, πεδίο “Εκδόσεις”.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα