Βελτίωση παρουσίασε τον Μάιο του 2017 το οικονομικό κλίμα

Βελτίωση παρουσίασε τον Μάιο του 2017 το οικονομικό κλίμα


 

Βελτίωση παρουσίασε τον Μάιο του 2017 το οικονομικό κλίμα με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να ανέρχεται σε νέα ιστορικά ψηλά επίπεδα, προμηνύοντας συνέχιση της δυναμικής της ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο ΔΟΣ αυξήθηκε τον Μάιο κατά 2,3 μονάδες, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017, γεγονός που οφείλεται «στην καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, στο λιανικό εμπόριο, καθώς και στην ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης».

Ο ΔΟΣ τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το ΚΟΕ, «κινείται σε ιστορικά ψηλά επίπεδα φανερώνοντας την αποκατάσταση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο, κυρίως ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο και τη μεταποίηση».

Οι ψηλές τιμές που καταγράφει ο ΔΟΣ τους τελευταίους μήνες προμηνύουν συνέχιση της δυναμικής της ανάπτυξης τα επόμενα

τρίμηνα, υπογραμμίζει.

Επιπλέον, η έρευνα του ΚΟΕ διαπιστώνει ότι η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες προέρχεται από θετικότερες

αξιολογήσεις για την οικονομική κατάσταση και τη ζήτηση της επιχείρησης το τελευταίο τρίμηνο, όπως επίσης και από ευνοϊκότερες εκτιμήσεις για τη ζήτηση το επόμενο τρίμηνο.

Η άνοδος του κλίματος στο λιανικό εμπόριο ήταν οριακή, αφού η βελτίωση των αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης

σχεδόν αντισταθμίστηκε από τη χειροτέρευση των προσδοκιών για τις μελλοντικές πωλήσεις.

Αντίθετα, η επιδείνωση του κλίματος στις κατασκευές και στη μεταποίηση, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν αποτέλεσμα της προς τα κάτω αναθεώρησης των εκτιμήσεων για την απασχόληση και την παραγωγή αντίστοιχα.

Τέλος, η έρευνα του ΚΟΕ διαπιστώνει ότι η καλυτέρευση του καταναλωτικού κλίματος συνδέεται με πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και τη μείωση της ανεργίας στην Κύπρο τους επόμενους 12 μήνες, καθώς και με λιγότερο αρνητική στάση των καταναλωτών προς την αποταμίευση.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα