Βουλή των Αντιπροσώπων: Στέκεται στο ύψος των περιστάσεων

Βουλή των Αντιπροσώπων: Στέκεται στο ύψος των περιστάσεων

Συνέντευξη της Γενικής Διευθύντριας Βουλής των Αντιπροσώπων κας Βασιλικής Αναστασιάδου

 

 • Προτεραιότητες και μέτρα με στόχο την αναβάθμιση της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Σεβόμαστε απόλυτα το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής
 • Ζήλος και επαγγελματισμός προσωπικού… εναντίον υποστελέχωσης

ΕΡ: Κυρία Αναστασιάδου, ποιές είναι οι προτεραιότητές σας και ποια μέτρα μελετάτε για αναβάθμιση του ρόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων;

ΑΠ: Έχω αναλάβει τη διεύθυνση της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μια περίοδο όπου τα μέτρα λιτότητας και οι οικονομικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί, έχουν περιορίσει πολύ τις δυνατότητες που θα επιθυμούσα να έχω για να συμβάλω ως διοίκηση στην αναβάθμιση του ρόλου τους Βουλής. Ωστόσο, μέσα στους στόχους μου εξακολουθεί να παραμένει η ανάγκη για τη δημιουργία τμήματος νομικής υπηρεσίας εντός της Βουλής, το οποίο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με την ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών της Βουλής. Ήδη το προσωπικό που στελεχώνει την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπως ίσως να γνωρίζετε, διαθέτει τα προσόντα αλλά και την εμπειρία για να συντάσσει προτάσεις νόμου, να διορθώνει νομοσχέδια και γενικά να ασκεί νομοτεχνική επεξεργασία σε κείμενα που είτε κατατίθενται από την εκτελεστική εξουσία και προωθούνται για ψήφιση, είτε ετοιμάζονται από τους βουλευτές με τη μορφή πρότασης νόμου. Αυτή η υπηρεσία θα πρέπει περαιτέρω να ενισχυθεί και κάτι τέτοιο θα συμβάλει κατά πολύ στην αναβάθμιση του νομοθετικού έργου και στην απεξάρτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία. Παρ’ όλα αυτά, δε θέλω να υποβαθμίσω το ρόλο και τη συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στο νομοθετικό έργο της Βουλής. Οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας είναι πολύτιμοι σύμβουλοι και συνεργάτες μας με επικεφαλής το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος βεβαίως περιβάλλεται με το κύρος και τη βαρύτητα που προσδίδει στο θεσμό το σύνταγμα.

Βεβαίως, πέραν από τη στελέχωση της Βουλής με το κατάλληλο προσωπικό, αριθμητικά και ποιοτικά, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το έργο της και θα έλεγα μάλλον αριθμητικά, γιατί ποιοτικά υπάρχει πολύ αξιόλογο προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στη Βουλή, έχουμε και ανάγκη από την κατάλληλη υποδομή και τον εξοπλισμό. Θεωρώ ότι η Βουλή είναι πολύ υποβαθμισμένη σε σύγκριση με τα διάφορα υπουργεία της εκτελεστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά τα μέσα που διατίθενται για να ασκήσει το έργο της. Ξεκινώντας από το χώρο που λειτουργούμε μέχρι τα μέσα τεχνολογίας που έχουμε στη διάθεσή μας. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση μας εμποδίζει αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε πλήρως τις διάφορες προτάσεις που έχουμε κατά νουν και οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο το προσωπικό που στηρίζει τους βουλευτές όσο και τους ίδιους του βουλευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ΕΡ: Η οικονομική αυτονόμηση της Βουλής των Αντιπροσώπων που βρίσκεται;

ΑΠ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκτιμά ότι η οικονομική αυτονόμησή της, και αυτό αποτελεί ομόφωνη θέση όλων των πλευρών που εκφράστηκε στη σύσκεψη αρχηγών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, θα συμβάλει επίσης στην αναβάθμιση του ρόλου της. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του νομοθετικού σώματος είτε αυτές αφορούν το νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο η την κοινοβουλευτική διπλωματία και ο σεβασμός της διάκρισης των εξουσιών προϋποθέτουν την ανεξαρτητοποίηση του νομοθετικού σώματος τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και σε επίπεδο λειτουργικό/διοικητικό. Η αρχή αυτή που τυγχάνει σεβασμού σε πολλά σύγχρονα πολιτειακά συστήματα, θα πρέπει να μεταφερθεί και στο δικό μας σύστημα, ιδιαίτερα μάλιστα λαμβανομένου υπόψη ότι διαθέτουμε προεδρικό σύστημα, όπου η διάκριση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας είναι απόλυτη. Για την πραγματοποίηση της πιο πάνω ιδέας έχει ετοιμαστεί προκαταρκτικά σχέδιο πρότασης νόμου που τροποποιεί το σύνταγμα, όμως δεν έχει ακόμη προωθηθεί γιατί η υλοποίησή της προϋποθέτει και τη συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας με την οποία θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Υπάρχει πρόθεση το θέμα να προωθηθεί στο μέλλον.

ΕΡ: Εξηγείστε μας λίγο τη δομή της Βουλής. Υπάρχουν αν δεν κάνουμε λάθος έξι υπηρεσίες; Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεων, ΕΕ, Πληροφορικής και Στενογράφων; Η κάθε υπηρεσία λογικά έχει το δικό της οργανόγραμμα;

ΑΠ: Οι Υπηρεσίες της Βουλής είναι οι ακόλουθες:

 • Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που είναι αρμόδια για τη στήριξη του έργου των κοινοβουλευτικών επιτροπών τόσο του νομοθετικού όσο και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και στη συνέχεια, της ολοκλήρωσης της εργασίας αυτής ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών πέραν του ότι παρακάθονται στις συνεδρίες κάθε επιτροπής, ασκούν νομοτεχνικό έλεγχο των νομοσχεδίων, των προτάσεων νόμου και των κανονισμών που παραπέμπονται ενώπιον των επιτροπών για εξέταση. Παράλληλα ενσωματώνουν στα κείμενα των σχεδίων νόμου που υποβάλλονται στην ολομέλεια για συζήτηση, τις σχετικές αποφάσεις των επιτροπών. Επίσης συντάσσουν τις εκθέσεις των επιτροπών οι οποίες υποβάλλονται στην ολομέλεια για την ψήφιση σχεδίων νόμου ή για τη συζήτηση θεμάτων.
 • Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Βουλής είναι αρμόδια για τη στήριξη της Βουλής των Αντιπροσώπων στα πλαίσια του ρόλου της ως ενεργού και δραστήριου μέλους ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών. Βασικοί στόχοι της είναι η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, η ουσιαστική συμμετοχή της Βουλής σε διεθνείς κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και η προαγωγή των σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής με ξένα κοινοβούλια και κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.
 • Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρέχει την απαιτούμενη τεχνοκρατική στήριξη στο έργο που επιτελεί το Κυπριακό κοινοβούλιο ως ένα εθνικό κοινοβούλιο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που αυτό συνεπάγεται. Ειδικότερα, ασχολείται με τη στήριξη του νομοθετικού έργου της Βουλής σε σχέση με ευρωπαϊκά θέματα, με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των υποχρεώσεών μας για εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και γενικά την ενίσχυση του έργου της Βουλής παρέχοντας νομική ή άλλη επιστημονική στήριξη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στον τομέα του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
 • Η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο και τη διόρθωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας, την ευρετηρίασή τους, καθώς και με τη μέριμνα για την τελική έκδοσή τους. Είναι επίσης αρμόδια για τη γλωσσική επιμέλεια όλων των κειμένων που εκδίδει η Βουλή. Μετά την αναδιοργάνωση και τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της υπηρεσίας στο επίκεντρο της στοχοθεσίας της τέθηκε η επιστημονική έρευνα και η μεθοδική συγκέντρωση στοιχείων συναφών με την ιστορία και τη δράση του κοινοβουλίου, με στόχο την πραγματοποίηση διαφόρων εκδόσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων. Παράλληλα, η Υπηρεσία αυτή αναπτύσσει δραστηριότητες και στον τομέα της διοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.
 • Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης της Βουλής ασχολείται με την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού της, την παρακολούθηση των δαπανών όσον αφορά την ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος, το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν την αποζημίωση, τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά επιδόματα των μελών της Βουλής, καθώς και τη μισθοδοσία και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων της Βουλής.
 • Η Υπηρεσία Επικοινωνίας έχει συσταθεί με στόχο να παρακολουθεί θέματα τύπου και επικοινωνίας, το σχεδιασμό και την καλλιτεχνική εμφάνιση της ιστοσελίδας της Βουλής, τα θέματα γενικότερα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας που αφορούν τη Βουλή και παράλληλα την ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη των βουλευτών, των κοινοβουλευτικών συνεργατών, του προσωπικού της Βουλής και των δημοσιογράφων.
 • Οι στενογράφοι της Βουλής υποστηρίζουν τη λειτουργία του κοινοβουλίου με την τήρηση πλήρων στενογραφημένων πρακτικών στις συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος, στις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όταν αυτό κρίνεται επιβεβλημένο, καθώς και στις συσκέψεις του Προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Τα εν λόγω πρακτικά αποστενογραφούνται το ταχύτερο και διορθώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Επίσης, διεκπεραιώνουν την τρέχουσα εργασία που αφορά το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο, δηλαδή τη δακτυλογράφηση των εκθέσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και όλου του αναγκαίου υλικού που απαιτείται για τη στήριξη των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών σε όλα τα επίπεδα.
 • Το Αρχείο της Βουλής είναι υπεύθυνο για την τήρηση όλων των φακέλων που σχετίζονται με το έργο της ολομέλειας της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών και εξυπηρετεί με έγγραφα και πληροφορίες τους βουλευτές και τις υπηρεσίες της Βουλής, καθώς και τους δημοσιογράφους και το κοινό.

Αυτές είναι οι βασικές υπηρεσίες όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι οποίες εκτελούν ένα αξιόλογο έργο με αποτέλεσμα να διεκπεραιώνονται οι εργασίες της Βουλής άρτια και εμπρόθεσμα. Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες υπάγονται κατευθείαν στο Γενικό Διευθυντή της Βουλής. Η κάθε μια διαθέτει ξεχωριστή διεύθυνση και δομή, αλλά υπάρχει μια συνεχής αλληλοστήριξη μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά προς όφελος του κοινοβουλευτικού έργου.

ΕΡ: Υπάρχουν προτάσεις για μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση των δομών της Βουλής;

ΑΠ: Σε συνέχεια και της πιο πάνω αναφοράς μου στις υπηρεσίες της Βουλής, θα πρέπει να τονίσω ότι κάποιες είναι υποστελεχωμένες διότι εκκρεμεί πλήρωση αριθμού θέσεων σε αυτές, ενώ δύο εκ των υπηρεσιών λειτουργούν με αναπληρωτές διευθυντές. Ιδιαίτερα, πρέπει να αναφέρω ότι υποστελεχωμένη είναι η Υπηρεσία Επικοινωνίας της Βουλής και αυτό είναι πολύ αρνητικό και δε βοηθά στο να αναπτύξουμε ως Βουλή την τεχνολογία στο βαθμό που επιθυμούμε αλλά και την επικοινωνία με τον πολίτη σε συνεχή βάση και σε διάφορα επίπεδα όπως είναι και η επιθυμία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΕΡ: Υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει; Ετοιμάζετε κάποιες αλλαγές;

ΑΠ: Έχουμε εισηγηθεί την πλήρωση κάποιων θέσεων αλλά με τους περιορισμούς που υφίστανται γενικά στη δημόσια υπηρεσία, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλές προσδοκίες για το αποτέλεσμα. Πρέπει όμως με την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι το υφιστάμενο προσωπικό της Βουλής εργάζεται με φοβερό ζήλο και επαγγελματισμό και παρά τις ελλείψεις που έχουμε, το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό.

ΕΡ: Έχετε πλάνα να δημιουργήσετε διαδικτυακή τηλεόραση ώστε να βλέπουν οι πολίτες ζωντανά είτε τις συνεδρίες της Ολομέλειας είτε ακόμη και συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, εκείνες οι οποίες είναι ανοικτές προς κάλυψη από τα ΜΜΕ;

ΑΠ: Το θέμα αυτό μας έχει απασχολήσει αρκετά και γι’ αυτό το λόγο έχει ληφθεί πρόνοια στη νέα ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να μπορεί να υπάρχει “live streaming” για μετάδοση συνεδριών της Ολομέλειας ή και άλλων δρώμενων της Βουλής. Παρά την ύπαρξη της δυνατότητας αυτής δεν μπορέσαμε να την εφαρμόσουμε ακόμα, για τεχνικούς λόγους που είναι ανεξάρτητοι της δικής μας θέλησης. Επειδή κι εμείς κρίνουμε σαν ιδιαίτερα χρήσιμη την εξέλιξη αυτή έχουμε στραφεί σε μια εναλλακτική λύση που ευελπιστούμε ότι θα εφαρμοστεί το φθινόπωρο.

ΕΡ: Μετά την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής έχει δοθεί βήμα έκφρασης στους πολίτες, π.χ. blog. Υπάρχει επικοινωνία και συμμετοχή από τους πολίτες όσον αφορά διάφορα νομοθετήματα;

ΑΠ: Στη νέα ιστοσελίδα της Βουλής δίνεται η ευκαιρία στον πολίτη πέρα από την πληροφόρηση να έχει και διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Το blog, το «Web Poll», το «Νομοθετώ» και το «Διαβούλευση» είναι δίαυλοι μέσα από τους οποίους μπορεί να ακουστεί η φωνή των πολιτών σε ειδικά ή γενικά θέματα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος, ενώ με το «επικοινωνήστε μαζί μας» κάθε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί είτε σε επιτροπές της Βουλής είτε στην Υπηρεσία της Βουλής, για θέμα που τον ενδιαφέρει.

Η ανταπόκριση και η συμμετοχή στο τμήμα «επικοινωνήστε μαζί μας» είναι πολύ συχνή ενώ στα άλλα κεφάλαια ποικίλει ανάλογα με το θέμα. Ομολογουμένως, η ανταπόκριση των πολιτών σε κάποια καλέσματα από πλευράς της Βουλής για διάλογο δεν ήταν η αναμενόμενη, γι’ αυτό εξετάζουμε τρόπους βελτίωσης και ανάπτυξης του διαλόγου αυτού. Εδώ εντοπίζουμε και το πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης της Υπηρεσίας Επικοινωνίας που δεν επιτρέπει τη συνεχή ενασχόληση και το διάλογο με θέματα που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες.

ΕΡ: Πώς αξιολογείτε το δημοκρατικό πολίτευμα; Πιστεύετε πως λειτουργεί κατά τρόπο ικανοποιητικό;

ΑΠ: Η Κύπρος αναμφισβήτητα αποτελεί ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές αρχές ενός δημοκρατικού κράτους είναι υπαρκτές και απόλυτα σεβαστές στη χώρα μας και ανέκαθεν ήταν, τουλάχιστον σε όλα τα χρόνια της ενήλικής μου ζωής, τις βλέπω να υπάρχουν και στη θεωρία και στην πράξη. Η αρχή της δημοκρατικής νομιμότητας, η αρχή της πολιτικής ισότητας, η πολιτική ελευθερία, η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή της πλειοψηφίας και του κοινωνικού κράτους. Οι κατά καιρούς κρίσεις ηθών, θεσμών ή τα οικονομικά ή άλλα σκάνδαλα που βγαίνουν στην επιφάνεια και που σήμερα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ποτέ, δε θα πρέπει να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι έχουν καταλυθεί οι δημοκρατικοί θεσμοί στη χώρα μας. Αντίθετα, βοά η κριτική για τα κακώς έχοντα, δημοσιοποιούνται, συζητούνται, άγονται στα δικαστήρια. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη και τήρηση της αρχής της νομιμότητας και η δημόσια συζήτηση για όλα αυτά είναι περισσότερο δείγμα ύπαρξης ενός δημοκρατικού πολιτεύματος παρά απουσίας. Όσον αφορά τη Βουλή ειδικότερα, λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό προς το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μπορεί οποιοσδήποτε να ασκήσει την κριτική του για το περιεχόμενο των αποφάσεων της Βουλής ως πολιτικού σώματος, ωστόσο δε θα δεχόμουν αμφισβήτηση για το δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο ο θεσμός λειτουργεί και με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

ΕΡ: Υπάρχουν περιπτώσεις που οι βουλευτές δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν ή/και να καταλάβουν τι θα ψηφίσουν;

ΑΠ: Κατά τα δύο τελευταία έτη ιδιαίτερα κατατέθηκαν στη Βουλή νομοσχέδια από την κυβέρνηση για υλοποίηση υποχρεώσεών μας προς τους διεθνείς δανειστές μας με αίτημα να διεκπεραιωθούν σε στενά χρονοδιαγράμματα. Η Βουλή υπέστη μια φοβερή πίεση σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα στα οποία θα έπρεπε να εξαντλήσει τη μελέτη και να διεκπεραιώσει τα νομοθετήματα αυτά για τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος. Αυτό βεβαίως, δε σημαίνει ότι δεν έχουν μελετηθεί ή ότι τα μέλη της Βουλής δεν αντιλαμβάνονται τι θα ψηφίσουν. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου δε διατέθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για μελέτη σοβαρών νομοθετημάτων. Τέτοια χρονική πίεση υφίσταται η Βουλή εκτός από τα μνημονιακά νομοσχέδια και για τα εναρμονιστικά με το κοινοτικό κεκτημένο νομοσχέδια, αλλά και για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ίσως σε ό,τι αφορά τα μνημονιακά νομοσχέδια, η κυβέρνηση να μην έχει ούτε η ίδια την απαιτούμενη χρονική άνεση για να τα υποβάλει έγκαιρα λόγω ακριβώς των ιδιαίτερων συνθηκών που περνά ο τόπος μας. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει επανειλημμένα προβεί σε διαβήματα προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε τα νομοθετήματα να κατατίθενται ενώπιον του σώματος έγκαιρα για να παραχωρείται ο απαιτούμενος χρόνος προς τη Βουλή για τη διεκπεραίωσή τους. Παρά ταύτα, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται και ιδιαίτερα πριν από τις θερινές διακοπές του σώματος, ένας μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων κατατίθεται από την εκτελεστική εξουσία με αίτημα να διεκπεραιωθούν το ταχύτερο, ακόμη και με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν επιθυμεί να εκθέτει τη Δημοκρατία, εφόσον πρόκειται για δεσμεύσεις μας είτε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έναντι των διεθνών δανειστών μας. Γι’ αυτό και ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στα αιτήματα της εκτελεστικής εξουσίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτό δε θα πρέπει να αποτελεί προηγούμενο ούτε και να βαρύνει τη Βουλή ως χαρακτηρισμός «πρόχειρης» αντιμετώπισης του θέματος. Η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να αλλάξει τους ρυθμούς με τους οποίους προωθεί τέτοια σοβαρά και επείγοντα ζητήματα προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΕΡ: Οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις του τόπου μας έχουν οδηγήσει σε αποστασιοποίηση των πολιτών από την ενεργό ανάμιξή τους στην πολιτική ζωή, το οποίο είδαμε και στο υψηλό ποσοστό αποχής που σημειώθηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Κατά την άποψή σας, ποιές αλλαγές θα καταστήσουν ξανά την πολιτική ελκυστική στους πολίτες;

ΑΠ: Το φαινόμενο αυτό όπως είδαμε και από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών είναι πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο, ωστόσο δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό το να καταστεί η πολιτική ελκυστική στους πολίτες. Η σχέση πολιτών και πολιτικής πρέπει να χτίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό, αλληλοκατανόηση και σοβαρότητα αντιμετώπισης των ζητημάτων που απασχολούν τον πολίτη και που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του και σεβασμό από πλευράς του πολίτη προς το έργο και το θεσμό του βουλευτή.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα