ΒΟC: Aποπλήρωσε €1,4 δις χρηματοδότησης από τον ELA

ΒΟC: Aποπλήρωσε €1,4 δις χρηματοδότησης από τον ELA


Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι διακρατούμενα καλυμμένα ομόλογα, εξασφαλισμένα με ενυπόθηκα οικιστικά δάνεια, έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης σε Baa3 από B1 από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Investors Service. Η αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων είναι στο ίδιο επίπεδο με το ανώτατο όριο πιστοληπτικής αξιολόγησης σε τοπικό νόμισμα (local currency country risk ceiling) για την Κύπρο.

Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων, μετά την τροποποίηση των όρων του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολόγων για μετατροπή των καλυμμένων ομολόγων σε conditional-pass-through καλυμμένα ομόλογα και για αύξηση της υπερκάλυψης[1].

Μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης στην επενδυτική κατηγορία (investment grade), τα καλυμμένα ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και, ως εκ τούτου, έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για δανεισμό από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Μέσω αυτής της συναλλαγής, το Συγκρότημα άντλησε €550 εκ. από την ΕΚΤ για αποπληρωμή χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Πριν από την αναβάθμιση τους, τα καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνταν ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση από τον ELA.

Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω αποπληρωμή, σε συνδυασμό με την εισροή καταθέσεων κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015, η Τράπεζα αποπλήρωσε συνολικά €1,4 δις χρηματοδότησης από τον ELA από τις 30 Ιουνίου 2015, μειώνοντας την στο σημερινό επίπεδο των €4,5 δις.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην προσπάθεια του Συγκροτήματος για αποκατάσταση της οικονομικής του ευρωστίας και είναι μέρος της στρατηγικής του για ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής του δομής και μείωση της εξάρτησής του σε χρηματοδότηση από τον ELA. Συνολικά, η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά €6,9 δις από το υψηλό των €11,4 δις τον Απρίλιο 2013.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα