Βραβείο καλύτερης εταιρικής διακυβέρνησης για την Ελληνική

Βραβείο καλύτερης εταιρικής διακυβέρνησης για την Ελληνική

 


Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας βραβεύτηκε από το διεθνούς κύρους περιοδικό Capital Finance International (CFI.co) με το “Βραβείο της Καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο για το 2015”.

Σύμφωνα με τη βράβευση του Capital Finance International (CFI.co):

– “Η Ελληνική Τράπεζα, όχι μόνο κατάφερε να αναδυθεί από την ύφεση αλλά μπόρεσε επίσης να διαχειριστεί με σύνεση τα ζητήματά της χωρίς να χρειαστεί να εφαρμόσει κούρεμα καταθέσεων ούτε και να ζητήσει οποιασδήποτε μορφής κρατική στήριξη. Η Ελληνική Τράπεζα ήταν το μοναδικό κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μπόρεσε να το κάνει αυτό και συνεπώς να διατηρήσει αναλλοίωτη τη θέση του.

– Αντιλαμβανομένη τους κινδύνους πριν από την κρίση, και με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης πλήρους διαφάνειας, η Ελληνική Τράπεζα κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των πελατών της. Η Ελληνική Τράπεζα διαχώρισε τη θέση της από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της, συνεχίζοντας τις εργασίες της με ένα συνετό αλλά δυναμικό τρόπο, κάτι το οποίο είχε και ως αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων μετόχων.

– Με την αποδεδειγμένα επιτυχή της πορεία, και με την Εταιρική της φιλοσοφία να έχει δοκιμαστεί κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης.

– Το κλειδί της επιτυχίας της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει η συνετή εταιρική της διακυβέρνηση, το ενεργό ενδιαφέρον όλων των μετόχων της και η πλήρης συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα.

Η ανακοίνωση της κριτικής επιτροπής του περιοδικού CFI.co καταλήγει ότι, δεδομένων των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων της Τράπεζας μέσα από τις δυσμενείς συνθήκες, η Ελληνική Τράπεζα θεωρείται ένας ηγετικός οργανισμός στο Κυπριακό οικονομικό περιβάλλον.”

Η Ελληνική Τράπεζα, έχει ως πολιτική της την πλήρη εφαρμογή και τήρηση των αρχών και διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (o οποίος δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), πολλές από τις οποίες είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζει με δική της πρωτοβουλία πολύ πριν τη θέσπιση του Κώδικα.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης βράβευσής της ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο για το 2015 από το περιοδικό Global Finance (https://www.gfmag.com).


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα