Δήμητρα Επενδυτική – Κερδοφορία μέσω στρατηγικών επενδύσεων

Δήμητρα Επενδυτική – Κερδοφορία μέσω στρατηγικών επενδύσεων


 

Πηγή: Περιοδικό EUROΚΕΡΔΟΣ

 

Οι στρατηγικές επενδύσεις θα οδηγήσουν σε βελτίωση τόσο των μερισματικών και άλλων εισοδημάτων, όσο και της αποτιμώμενης εσωτερικής αξίας της εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική, η οποία το 2015 κατέγραψε ζημιές 14 εκ. ευρώ μετά τη φορολογία σε σχέση με 13,5 εκ. ευρώ το 2014.

Για το 2015 η ζημιά από επανεκτίμηση μετοχών ανήλθε στα 15,4 εκ. ευρώ σε σχέση με 13,7 εκ. ευρώ το 2014 ενώ η ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων ανήλθε στο 1,3 εκ. ευρώ σε σχέση με 603,000 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται στα 125,4 εκ. ευρώ ή 62,71 σεντ ανά μετοχή σε σχέση με 139,4 εκ. ευρώ ή 69,70 σεντ ανά μετοχή το προηγούμενο έτος.

Η μη πραγματοποιηθείσα ζημιά του Συγκροτήματος από μετοχές για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε στα 7,8 εκ. ευρώ. Η ζημιά αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα.

Όσον αφορά τις προοπτικές βελτίωσης των αποτελεσμάτων της εταιρείας, η πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα ακινήτων θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως τονίστηκε στην 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συγκροτήματος.

 

Διασφάλιση της μετοχικής αξίας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας Άντη Σκορδή, η πορεία της Δήμητρας Επενδυτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της κυπριακής οικονομίας.

«Είναι καλά τοποθετημένη σε άλλους τομείς της οικονομίας όπου παρουσιάζονται καλές προοπτικές όπως ο τουρισμός, οι υποδομές αλλά και ο τομέας της βιοτεχνολογίας», σημείωσε.

«Οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου μας, αν και αρνητικές, όπως ήταν φυσικό λόγω της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κρίσης, υπήρξαν συγκριτικά καλές διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη μετοχική αξία, ενώ οι στρατηγικές επενδύσεις αναμένουμε ότι θα οδηγήσουν βαθμιαία σε βελτίωση τόσο των μερισματικών και άλλων εισοδημάτων όσο και της αποτιμώμενης εσωτερικής αξίας. Η πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα ακινήτων θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προοπτικές βελτίωσης των αποτελεσμάτων μας», τόνισε από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Όπως ανέφερε η πορεία της Ελληνικής Τράπεζας, στην οποία η εταιρεία κατέχει το 10% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις προοπτικές κερδοφορίας για το 2016. «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ελληνική Τράπεζα κατέγραψε οριακή αύξηση των κερδών της εντός του 2015 αλλά και βελτίωση στα εξαμηνιαία αποτελέσματα του 2016», σημείωσε.

Υπογράμμισε επίσης ότι «η εταιρεία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη προς τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενδυναμώνοντας τη διακυβέρνηση και τη διαφάνειά της. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τον κίνδυνο συμμόρφωσης. Δέσμευσή μας είναι η πλήρης διαφάνεια και η διασφάλιση των συμφερόντων όλων μας των μετόχων στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης αλλά και της τήρησης των κανονισμών των εποπτικών αρχών».

«Η διαρκής βελτίωση του χαρτοφυλακίου μας, τα ρευστά διαθέσιμα, οι αυξημένες επενδυτικές επιλογές που έχει επιφέρει η επέκταση των δραστηριοτήτων μας, το καλό όνομα που έχουμε δημιουργήσει ως ένας σοβαρός θεσμικός επενδυτής αποτελούν τα εχέγγυα για μια καλύτερη πορεία δυναμικής ανάπτυξης και κερδοφορίας», τόνισε.

 

Θετικές ενδείξεις

Προχωρώντας πάρα πέρα, είπε ότι παρ’ όλο που οι δυνητικοί δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν, οι οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής δημοκρατίας θέτοντάς την σε σταθερό ορίζοντα, χωρίς όμως η αξιολόγηση να έχει φθάσει ακόμη σε επενδυτική βαθμίδα. Οι εξελίξεις αυτές σαφώς ενισχύουν τις προοπτικές της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και τις εκτιμήσεις του υπουργείου οικονομικών ότι η ανάπτυξη για το 2016 ενδεχομένως να ξεπεράσει το 2,5% του ΑΕΠ.

Οι βασικότερες προκλήσεις της οικονομίας είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η μείωση του δημόσιου χρέους και η ανάπτυξη.

Η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί κλειδί για τη γρηγορότερη μείωση του ακανθώδους προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η βαθμιαία επίλυση του προβλήματος, που ήδη έχει ξεκινήσει, θα βελτιώνει τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών και κατ’ ακολουθία θα δίδει τη δυνατότητα αύξησης στις χορηγήσεις δανείων, τα οποία και θα τονώσουν ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Είπε ότι ο τομέας των ακινήτων, όπου η εταιρεία έχει σημαντική έκθεση στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της στην Κύπρο, φαίνεται ότι σταθεροποιείται ενώ η εξωτερική αλλά και η εσωτερική ζήτηση βρίσκονται επίσης σε πορεία σημαντικής ανάκαμψης.

 

«Στρατηγική» η επένδυση στην Ελληνική

Ο διευθύνων σύμβουλος Δρ Νίκος Μιχαηλάς, τόνισε πως το 2015 ήταν ακόμα μια χρονιά προκλήσεων για την οικονομία, που όμως άφησε πίσω του καλύτερα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά και προοπτικές.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε το 1%, ενώ για το τρέχον έτος αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο 2,6%, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για βελτίωση και των προοπτικών στον τραπεζικό τομέα, όπου η Δήμητρα Επενδυτική έχει σημαντική έκθεση».

Όσον αφορά την αγορά ακινήτων, σημείωσε πως υπήρξαν ενδείξεις κατά την περσινή χρονιά ότι η κτηματαγορά αρχίζει σταδιακά να σταθεροποιείται, τουλάχιστο σε ορισμένους τομείς, δημιουργώντας αισιοδοξία για σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε και πετύχαμε να τοποθετηθούμε σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου με καλές προοπτικές κερδοφορίας. Δεν επιδιώξαμε το γρήγορο κέρδος αλλά το σταθερό. Γι’ αυτό και ένα μεγάλο ποσοστό του χαρτοφυλακίου μας αντιπροσωπεύει εισοδηματικά ακίνητα. Έχουμε επενδύσεις στον τουρισμό, σε υποδομές όπως είναι τα έργα αφαλάτωσης, ακόμα και στην βιοτεχνολογία με την επένδυσή μας στην εταιρεία NIPD», σημείωσε ο κ. Μιχαηλάς.

«Η επένδυσή μας στην Ελληνική Τράπεζα το 2013 ήταν μια στρατηγική επένδυση που αποσκοπούσε στην απόκτηση σημαντικού ποσοστού σε μια εγχώρια συστημική τράπεζα όπου μεσοπρόθεσμα ευελπιστούμε ότι θα μας ανταμείψει. Στην πραγματικότητα, επενδύοντας στην Ελληνική Τράπεζα έχουμε επενδύσει στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Αν η οικονομία πάει καλά θα πάει καλά και η επένδυση μας στην τράπεζα. Πιστεύω πως η οικονομία βρίσκεται στο σωστό δρόμο».

«Σαφώς θα θέλαμε τα πράγματα να κυλούσαν πιο ομαλά και η επένδυσή μας να είχε ήδη θετικές αποδόσεις. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, η Κυπριακή οικονομία, όπως έχω ήδη αναφέρει, παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που και οι οίκοι αξιολόγησης καταγράφουν στις αξιολογήσεις τους. Ενόσω η πορεία αυτή συνεχίζεται και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας δεν αγγίξουν την οικονομία μας, πιστεύω ότι οι προοπτικές για την εταιρεία είναι θετικές. Η ανάκαμψη της μετοχικής αξίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος καθώς και από τον βαθμό βελτίωσης της κατάστασης των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Σήμερα η μετοχή της εταιρείας στο ΧΑΚ διαπραγματεύεται στα 37,6 σεντ παρουσιάζοντας έκπτωση της τάξης του 36% σε σχέση με την καθαρή εσωτερική αξία.

«Αυτό σίγουρα μας προβληματίζει, αλλά όμως η παρατεταμένη πτωτική τάση που παρατηρείται στο ΧΑΚ τα τελευταία 6 χρόνια και οι μειωμένοι όγκοι διαπραγμάτευσης της αγοράς δε μας αφήνουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Εντούτοις, η πορεία της μετοχής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα για το πώς η αγορά εκτιμά τη διάρθρωση και την προοπτική των επενδύσεων του συγκροτήματος. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε ζημιές της τάξης του 77%, ενώ κατά την ίδια περίοδο η μετοχή της Δήμητρα διπλασίασε την αξία της», επεσήμανε ο κ. Μιχαηλάς.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα