Δείτε τι χρεώνουν οι υπεραγορές

Δείτε τι χρεώνουν οι υπεραγορές

 

Συγκριτικά στοιχεία από το Παρατηρητήριο τιμών

 

Την ολοκλήρωση της νέας μεγάλης έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 07 Φεβρουαρίου 2017 στις μεγάλες υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας, το Παρατηρητήριο τιμών αφορά Μεγάλες Υπεραγορές και περιλαμβάνει 359 βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει επιλέξει από το Παρατηρητήριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα κοινά προϊόντα, τα οποία καθορίζονται ως αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα στις μεγάλες υπεραγορές που παρακολουθεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανά επαρχία.

Σημειώνεται ότι τα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Τιμών ενδέχεται να διαφέρουν τόσο μεταξύ των επαρχιών όσο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών. Ως εκ τούτου, αναφέρεται, η οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων ενός Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα ή και μεταξύ των επαρχιών, πρέπει να αποφεύγεται.

Η Υπηρεσία σημειώνει ακόμη ότι για τη σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο το Δείκτη Τιμών, όσο και τον αριθμό των προϊόντων και κατηγοριών που παρουσιάζεται φθηνότερη η κάθε υπεραγορά. Η πιο πάνω σύγκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες για αυτόν αγορές.

Στην φωτογραφία τα συνοπτικά αποτελέσματα του παρατηρητηρίου

Πρόσβαση στο Παρατηρητήριο παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/69C0C7329F347D22C22580C20042487C?OpenDocument

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ