Δεκτές αιτήσεις για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Δεκτές αιτήσεις για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

 


Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι από τις 7/9/2015 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό».

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα C , Μεταποίηση ή/και Εμπορία στους Στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Ανάθ. 2, της ΕΕ).

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τ ον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www .mcit.gov .cy/ts . Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 7/9/2015 μέχρι και τις 23/10/2015, στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 23/10/2015 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για αιτήσεις Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: 22867 333 , 228673 31, www.mcit.gov.cy/ts


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα