Δημογραφία και χαμηλή παραγωγικότητα οι προκλήσεις για την Κύπρο

Δημογραφία και χαμηλή παραγωγικότητα οι προκλήσεις για την Κύπρο

 

Η δημογραφία και η εξασθένηση της παραγωγικότητας είναι οι κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η οικονομία της Κύπρου στο μέλλον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κύπρο Vincenzo Guzzo, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας.

Μιλώντας στο 12ο συνέδριο του Ecoomist στη Λευκωσία, αναφέρθηκε σε χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, αναφέροντας ότι μια γηράσκουσα κοινωνία θα ασκήσει πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στο σύστημα υγείας που μπορεί να επιδεινώσει τη δυναμική του χρέους.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αποδυνάμωση της παραγωγικότητας στην Κύπρο, αλλά και σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

«Ο συνδυασμός των δυσμενών δημογραφικών στοιχείων και της αποδυνάμωσης της παραγωγικότητας σίγουρα αμβλύνουν τις προοπτικές για ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτές οι προοπτικές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λιγότερσ κίνητρα για επενδύσεις.

Είπε επίσης ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι τόσο σημαντικές, διότι παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη μετάφραση των καλών στοιχείων της οικονομίας σε μια πιο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στις τέσσερις βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες για την Κύπρο, είπε ότι αυτές είναι η αποκατάσταση των ισολογισμών των τραπεζών και η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η δέσμευση για μια αξιόπιστη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική εξυγίανση που θα σας βοηθήσει στην οικοδόμηση δημοσιονομικού περιθωρίου, η εξάλειψη των στρεβλώσεων στις αγορές προϊόντων και εργασίας, η προώθηση πολιτικών που να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας.

Ανέφερε επίσης ότι η πρόβλεψη του ΔΝΤ για την Κύπρο είναι τώρα για ανάπτυξη του ΑΕΠ σε ποσοστό 2,8% αυτό τον χρόνο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα