Δημοπράτηση γραμματίων δημοσίου ύψους €100 εκ.

Δημοπράτηση γραμματίων δημοσίου ύψους €100 εκ.

 

Γραμμάτια δημοσίου 13 εβδομάδων ύψους €100 εκ. ευρώ δημοπράτησε την Τρίτη το Υπουργείο Οικονομικών με μέση σταθμική απόδοση 0,47%.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων λήφθηκαν προσφορές ύψους € 302 εκ. περίπου και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ. περίπου με μέση σταθμική απόδοση 0,47%».

«Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 0,42% – 0,53%», προστίθεται.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Ανακοινωθέν Ποσό €100.000.000
Διάρκεια 13 εβδομάδες
Ημερομηνία δημοπρασίας 4 Οκτωβρίου 2016
Ημερομηνία έκδοσης 7 Οκτωβρίου 2016
Ημερομηνία λήξης 9 Ιανουαρίου 2017
   
Συνολικές προσφορές που λήφθηκαν: €301.600.000
  • Ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 186.000.000
  • Μη ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 115.600.000
   
Συνολική ονομαστική αξία αποδεκτών προσφορών: €100.000.000
  • Ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 75.000.000
  • Μη ανταγωνιστικές Προσφορές
€ 25.000.000
   
Προσφερόμενες αποδόσεις:  
  • Μέση σταθμική απόδοση
0,47%
  • Ανώτατη απόδοση
0,65%
  • Κατώτατη απόδοση
0,42%
   
Αποδεκτές αποδόσεις:  
  • Μέση σταθμική απόδοση
0,47%
  • Ανώτατη απόδοση
0,53%
  • Κατώτατη απόδοση
0,42%

Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα