Δημοπρασία γραμματίων δημοσίου €200 εκ.

Δημοπρασία γραμματίων δημοσίου €200 εκ.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε ότι προσφέρει προς πώληση με δημοπρασία Γραμμάτια του Δημοσίου ύψους €200.000.000 με ημερομηνία έκδοσης την 6η Μαρτίου 2015 και ημερομηνία λήξης την 5η Ιουνίου 2015.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2015, από τις 8:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ.

Αποδεκτές θα γίνονται προσφορές που θα υποβληθούν στις 3 Μαρτίου 2015 μεταξύ των ωρών 8:30 – 11:30 π.μ.  Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο θα είναι άκυρες.

Τα Γραμμάτια Δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο.

Τα Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση στις 6 Μαρτίου 2015.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα