Δημοπρασία καταθέσεων €430 εκ.

Δημοπρασία καταθέσεων €430 εκ.

 

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε δημοπρασία κυβερνητικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους €530 εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ονομαστικού ποσού €430 εκ.

Η δημοπρασία καταθέσεων εμπίπτει στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων της κυβέρνησης της κυπριακής Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 21 των περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα