Διάσταση απόψεων μεταξύ επενδυτών και CEOs

Διάσταση απόψεων μεταξύ επενδυτών και CEOs

 


Έρευνα της PwC διαπιστώνει διαφωνίες για τα μπόνους, το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό και τη δημιουργία αξίας

 

Νέα παγκόσμια έρευνα της PwC αποκαλύπτει τις διαφορετικές απόψεις επενδυτών και CEOs σε ό,τι αφορά βασικά ζητήματα όπως είναι τα κίνητρα επίδοσης, η διαθεσιμότητα στελεχών με βασικές επαγγελματικές δεξιότητες και η δημιουργία αξίας.

Η έρευνα της PwC με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας την επιχειρηματική επιτυχία σ’ έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016, κατέγραψε τις απόψεις 438 επαγγελματιών επενδυτών, περιλαμβανομένων τόσο πωλητών όσο και αγοραστών, καθώς και οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογήθηκαν συγκριτικά με τις απόψεις 1,400 CEOs που συμμετείχαν στην πρόσφατη Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs.

Περισσότεροι από επτά στους δέκα (73%) επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι ο σκοπός μιας εταιρείας επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, σε σύγκριση με μόλις 16% των CEOs. Το 84% των CEOs αναγνωρίζει ότι αναμένεται από αυτούς να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ευρύτερων ομάδων εμπλεκομένων φορέων. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη θέση που εκφράζει το 76% των CEOs και το 64% των επαγγελματιών επενδυτών ότι η επιχειρηματική επιτυχία στο μέλλον θα προσδιορίζεται και από άλλους παράγοντες πέρα από την κερδοφορία.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι η επενδυτική κοινότητα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από τους CEOs να θεωρεί ότι τα μη ευθυγραμμισμένα κίνητρα επίδοσης αποτελούν εμπόδιο στην αλλαγή. Η απόκλιση θέσεων μεταξύ των δύο πλευρών αντικατοπτρίζει τις ισχυρές απόψεις στον συγκεκριμένο τομέα: Οι μισοί σχεδόν (49%) από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το εν λόγω ζήτημα, σε σύγκριση με μόλις 17% των CEOs.

Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να θεωρούν ότι τα μη ευθυγραμμισμένα κίνητρα επίδοσης αποτελούν πρόβλημα (42% σε σύγκριση με 28% των συμμετεχόντων με σταθερό εισόδημα).

Σύμφωνα με την PwC, αυτό αντικατοπτρίζει κατά πάσα πιθανότητα την ένταση που παρατηρείται μεταξύ εταιρειών και των εμπλεκομένων φορέων τους, καθώς και την επιθυμία των παροχέων μετοχικού κεφαλαίου να έχουν μεγαλύτερο λόγο στην εταιρική στρατηγική, δεδομένου ότι αναλαμβάνουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο.

Επιπλέον, τα τρία τέταρτα σχεδόν (72%) των CEOs θεωρούν τη διαθεσιμότητα στελεχών με βασικές επαγγελματικές δεξιότητες ως απειλή για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, σε σύγκριση με λιγότερους από τους μισούς επαγγελματίες επενδυτές (48%).

Η PwC εκτιμά ότι η διαφορά απόψεων μεταξύ CEOs και επαγγελματιών επενδυτών μπορεί να αποδοθεί σε τρεις αιτίες:

-Απόκλιση στις αναφορές: οι εταιρείες και οι επενδυτές δυσκολεύονται να συμφωνήσουν ποιες πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής άποψης

-Απόκλιση στην κατανόηση: κάποιες φορές, παρά το ότι οι επενδυτές έχουν ενώπιόν τους τα ίδια δεδομένα με τους CEOs, καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα

-Απόκλιση στις αντιλήψεις: οι επενδυτές μπορεί να έχουν ενώπιόν τους τα δεδομένα, αλλά να μην αποδίδουν σ’ αυτά την ίδια σημασία.

Σε αρκετούς τομείς υπάρχει, ωστόσο, κοινό έδαφος. Τόσο οι επενδυτές όσο και οι CEOs θεωρούν τις ίδιες αγορές – και συγκεκριμένα τις ΗΠΑ και την Κίνα – σημαντικές για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους.

Επιπλέον, οι μισοί (53%) από τους επαγγελματίες επενδυτές και τους CEOs πιστεύουν ότι σκοπός μιας εταιρείας είναι να παρέχει αξία στους πελάτες της.

Τέλος, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η τεχνολογία στη ζωή τόσο των επενδυτών όσο και των CEOs αντικατοπτρίζεται στα ψηλά επίπεδα προβληματισμού που καταγράφονται και στις δύο ομάδες σε ό,τι αφορά τις κυβερνοαπειλές για τις επιχειρήσεις, καθώς έξι στους δέκα επενδυτές και CEOs εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο αυτό. Η ανησυχία αυτή είναι ιδιαίτερα ψηλή ανάμεσα σε επενδυτές – αγοραστές (65%).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα