Διαγραφή Κυβερνητικών Χρεογράφων

Διαγραφή Κυβερνητικών Χρεογράφων

 


Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποφασίσει όπως αριθμός Κυβερνητικών Χρεογράφων, τα οποία βρίσκονται στη κατοχή της λόγω επαναγορών, θα διαγραφούν. Συγκεκριμένα θα διαγραφούν οι τίτλοι των πιο κάτω Κυβερνητικών Χρεογράφων:

Α/Α    Κωδικός       Αριθμός ακυρωθέντων Χρεογράφων    Αριθμός εισηγμένων

Χρεογράφων μετά την ακύρωση

ΚΧ101Α13 / GB101A13    10.146         3.221

ΚΧ071Α13 / GB071A13    3.831 35.246

ΚΧ151Α04 / GB151A04    12.700.000   164.046.618

Η διαγραφή των πιο πάνω τίτλων θα έχει ισχύ από τη Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα