Διαλέξεις της ΟΕΒ για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος

Διαλέξεις της ΟΕΒ για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος


 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εγκαινιάζει μία νέα πρωτοβουλία που αφορά τη διοργάνωση κύκλου διαλέξεων σε επίκαιρα θέματα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον ή και σχετιζόμενα με αυτά ζητήματα και που σίγουρα ενδιαφέρουν ή/και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.

Στόχος των διαλέξεων αυτών είναι η άμεση και πληρέστερη ενημέρωση των Μελών της ΟΕΒ και άλλων ενδιαφερόμενων, για τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, κατευθύνσεις πολιτικής, νομοθετικές ρυθμίσεις, διεθνή πρότυπα, μελλοντικoύς σχεδιασμούς, κ.ά.

Για το σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί πρόγραμμα του κύκλου διαλέξεων για το πρώτο εξάμηνο του 2017, με διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές με εξειδικευμένη γνώση στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις διαλέξεις τους και θα απαντούν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Η ΟΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τρέχοντα θέματα. Η παρακολούθηση των συγκεκριμένων διαλέξεων θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες και παρέχεται από την ΟΕΒ προς τα Μέλη της χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΟΕΒ: www.oeb.org.cy


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα