Διατηρείται το κλίμα απαισιοδοξίας στις κυπριακές επιχειρησεις

Διατηρείται το κλίμα απαισιοδοξίας στις κυπριακές επιχειρησεις

 


Μπορεί να υπάρξει ανατροπή του κλήματος όταν ολοκληρωθεί το “bailout plan”

 

Σύμφωνα με τη τελευταία Διεθνή Έρευνα των Λογιστών, η αισιοδοξία στον επιχειρηματικό τομέα φαίνεται να είναι μειωμένη στην Κύπρο, κατά το τέλος του 2015. Παραμένει όμως ψηλότερη παρά πριν από μερικά χρόνια.

Η έρευνα για τις «Διεθνείς Οικονομικές Συνθήκες», για το τελευταίο τρίμηνο του 2015, η οποία διεξάγεται από το ACCA (The Associaiton of Chartered Certified Accoutnats) και IMA (The Institute of Management Accountants), δείχνει την Κύπρο να βαίνει προς ανάκαμψη, παρ’όλη την απαισιοδοξία. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 74 Κύπριοι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, παρ’όλο που οι κεφαλαιουχικές δαπάνες καλυτέρευσαν, χρειάζεται ακόμη προσπάθεια. Η ανεργία επίσης παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Η έρευνα έδειξε πως 58% των επιχειρήσεων είτε μειώνουν μέχρι και σήμερα το προσωπικό τους, είτε κρατούν ακόμη την πολιτική για παγοποίηση νέων θέσεων εργασίας. Διεθνώς, ο μέσος όρος των επιχειρήσεων που δεν προσλαμβάνουν ή μειώνουν το προσωπικό είναι 49%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τις Κυπριακές.

Ο τραπεζικός τομέας θεωρείται πως είναι ακόμη ευάλωτος, έστω και εάν οι επιχειρήσεις αναφέρουν πως έχουν μειωθεί οι δυσκολίες για διασφάλιση χρηματοδότησης συγκριτικά με την περίοδο 2011-2014. Η εμπιστοσύνη θα ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο εάν η Κύπρος πετύχει να βγει από το Μνημόνιο όπως έχει προγραμματιστεί, τον Μάρτιο του 2016.

Η Έρευνα περιέλαβε, εκτός από τους Κύπριους Ελεγκτές, περισσότερους από 2500 επαγγελματίες στην Λογιστική και περισσότερους από 200 οικονομικούς διευθυντές διεθνώς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιο μεγάλη πρόκληση που απασχολεί τους ειδήμονες του τομέα είναι η διεθνή εισοδηματική μείωση. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (46%) δήλωσαν μείωση των εισοδημάτων τους το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου (2015). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατεγράφησαν, η εμπιστοσύνη και η πεποίθηση για καλυτέρευση των συνθηκών έφτασε στο πιο χαμηλό σημείο, ενώ 44% των ερωτηθέντων ήταν ακόμη πιο απαισιόδοξοι από ότι δήλωσαν το 3ο τρίμηνο του χρόνου.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα