Διαφοροποιήσεις στους Δείκτες Τιμών του ΧΑΚ

Διαφοροποιήσεις στους Δείκτες Τιμών του ΧΑΚ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε σύμφωνα με την εξαμηνιαία αξιολόγηση των συμμετεχουσών εταιρειών στους Δείκτες Τιμών ΧΑΚ που έγινε λαμβάνοντας δεδομένα που ίσχυαν στις 20 Μαΐου 2016, βάσει του Κανόνα 2.2 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης των Δεικτών ΧΑΚ, τα ακόλουθα:

α) Οι συμμετέχουσες  μετοχές στο Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25%, θα σταθμίζονται στο  25% του Δείκτη. Συνεπώς η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Public Company Ltd» θα σταθμισθεί με συντελεστή στάθμισης (capping factor) 0,119680, αφού είναι η μοναδική μετοχή συμμετέχουσας εταιρείας που υπερβαίνει το 25% του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ.

β) Οι συμμετέχουσες  μετοχές στο Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 30% θα σταθμίζονται στο 30% του Δείκτη. Η μετοχή της εταιρείας  «Bank of Cyprus Public Company Ltd» θα σταθμισθεί με συντελεστή στάθμισης (capping factor) 0,075770, ενώ η μετοχή της εταιρείας «Hellenic Bank Public Company Ltd»  θα σταθμισθεί με συντελεστή στάθμισης (capping factor) 0,942303, αφού αυτές υπερβαίνουν το 30% του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Επίσης ανακοινώνεται ότι το προσαρμοσμένα ποσοστά διασποράς των μετοχών των εταιρειών A. Tsokkos Hotels Public Ltd, C.T.O. Public Company Ltd και Karyes Investment Public Company Ltd, έχουν διαφοροποιηθεί στο 24%, 20% και 29% αντίστοιχα και τα ποσοστά αυτά θα λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους Δείκτες Τιμών ΧΑΚ όπου οι μετοχές  των εταιρειών αυτών συμμετέχουν.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα