Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών

Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών


Από φυσική σε ψηφιακή: αύξηση της απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο και την προστασία των δεδομένων

 

Η Fileminders και η KPMG σε συνεργασία με την AIIM Int., διοργάνωσαν ένα σεμινάριο με στόχο την ανάλυση των αποτελεσματικών μεθόδων μετάβασης της διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών από την έντυπη μορφή στη ψηφιακή, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με την  επικείμενη αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία (General Data Protection Regulation) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών.

Η εκδήλωση έγινε στα κεντρικά γραφεία της KPMG στη Λευκωσία στην οποία παρευρέθηκαν άτομα από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς το θέμα άγγιζε σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί με σκοπό τη συμμόρφωσή τους και τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τους.

Η συζήτηση κάλυψε με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις και τις επιπτώσεις των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για έναν οργανισμό, όπως παρουσιάστηκαν από τον προσκεκλημένο ομιλητή Dave Jones, αντιπρόεδρο των εργασιών EMEA AIIM International.

 Επιπλέον, ο Αλέξης Ευαγγέλου, Digital Business Manager της Fileminders και ο Γιώργος Τζιωρτζής, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης της KPMG, συζήτησαν τη μεθοδολογία και τις βέλτιστες πρακτικές για μια ομαλή μετάβαση της διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών από την έντυπη μορφή στην ψηφιακή, καθώς και τα κίνητρα που οδηγούν στην αλλαγή του σημερινού επιχειρηματικού μοντέλου, αντίστοιχα. Τέλος, ο Δρ. Στέλιος Χειμώνας, Cyprus Digital Champion, επεξήγησε τα μελλοντικά πλάνα, στόχους αλλά και τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δημόσια υπηρεσία.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα