Διεθνές βραβείο για ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου

Διεθνές βραβείο για ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου

Βραβεύτηκαν Γιώργος Κασίνης και Αλεξία Παναγιώτου για το καλύτερο άρθρο στον τομέα της οργανωσιακής αλλαγής

 

Διεθνές βραβείο για το καλύτερο άρθρο στον τομέα της οργανωσιακής αλλαγής απονεμήθηκε στους ακαδημαϊκούς του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργο Κασίνη και Αλεξία Παναγιώτου, από το διεθνή οργανισμό Academy of Management (ΑoΜ) για το ερευνητικό άρθρο τους με τίτλο, “Paradoxes of Change”.

Ο οργανισμός ΑOΜ είναι το μεγαλύτερο και το πιο αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό σώμα σε θέματα διοίκησης με περισσότερα από 20.000 μέλη, ενώ το ετήσιο συνέδριο του σώματος, στo πλαίσιο του οποίου έχει βραβευτεί η εργασία των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου, φιλοξενεί πέραν των 10.000 συνέδρων.

Το βραβευμένο άρθρο “Paradoxes of Change”, καταπιάνεται με θέματα οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, μελετά τη δημιουργία και 12χρονη εξέλιξη μιας καινοτόμου εταιρίας στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας και αναπτύσσει τη θεωρητική εισήγηση ότι οι εντάσεις στους οργανισμούς είναι πηγή «τάξης» και όχι «αταξίας», άρα αποτελούν σημαντικό (αν και παράδοξο) συστατικό της ανάπτυξης.  Η Επιτροπή επιλογής απαρτιζόταν από πέντε στελέχη του εν λόγω διεθνούς οργανισμού.

Το διακεκριμένο άρθρο των ακαδημαϊκών  Γιώργου Κασίνη και Αλεξίας Παναγιώτου προτάθηκε επίσης και για το Βραβείο Dexter του ΑoΜ, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στην άριστη και δημιουργική εργασία, η οποία συντείνει παράλληλα στην περαιτέρω διεθνοποίηση του ΑoΜ, πέραν από τα σύνορα της Βόρειας Αμερικής (όπου εδρεύει). Η επιλογή για το δεύτερο αυτό βραβείο θα ανακοινωθεί στο 76ο συνέδριο του ΑoΜ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 5-9 Αυγούστου 2016, στην Καλιφόρνια.

Σημειώνεται ότι ακόμη μια εργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, των ακαδημαϊκών Γιώργου Κασίνη και Ανδρέα Σωτηρίου, με τίτλο “Cocreation in Healthcare: the Relationship with Patient Satisfaction and Physician Productivity” κρίθηκε ως ένα από τα καλύτερα άρθρα στον τομέα της Επιχειρησιακής Διοίκησης (Operations Management) από το διεθνή οργανισμό Academy of Management και θα  συμπεριληφθεί, επίσης, στην έκδοση Best Paper Proceedings του συνεδρίου – μαζί με το πιο πάνω βραβευμένο  άρθρο-  η οποία περιλαμβάνει τις καλύτερες εργασίες των επιμέρους αντικειμένων της διοίκησης στο συνέδριο του AoM. Σημειώνεται ότι μόνο το 10% των χιλιάδων εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή.

 

Σύντομα βιογραφικά:

Ο Γιώργος Κασίνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και  Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των στρατηγικών επιλογών των οργανισμών σε δυναμικά περιβάλλοντα και τις συνέπειες των επιλογών αυτών στην απόδοση και ανταγωνιστικότητά τους. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή άπτεται θεμάτων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την αειφορία (sustainability), την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση αλλαγής. Η έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Academy of Management Journal, Strategic Management Journal, Industrial and Corporate Change, Production and Operations Management, Journal of Business Ethics και Journal of Business Research.

Η Αλεξία Παναγιώτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια σε θέματα οργανωσιακών σπουδών και διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και  Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των οργανωσιακών «παραδόξων» όπως αυτό της σταθερότητας και της αλλαγής, την αναπαραγωγή του φύλου αλλά και των έμφυλων διαστάσεων του χώρου και της ηγεσίας μέσα από τους οργανισμούς, την οργανωσιακή «αφήγηση» και την παραγωγή «λόγου» (discourse) και τις αναπαραστάσεις της διοίκησης και των μάνατζερς μέσα από τη δημοφιλή κουλτούρα (pop culture). Η έρευνα της έχει δημοσιευτεί σε πολλαπλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Organization, Journal of Management Inquiry και Management Learning, ενώ από το 2015 διατελεί Associate Editor του διεθνούς περιοδικού European Management Review και Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) του Management Learning.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ