Διορισμός εκκαθαριστών για την εταιρεία Ορφανίδης

Διορισμός εκκαθαριστών για την εταιρεία Ορφανίδης

 


Αρχίζει η διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας Ορφανίδης, μετά την πρόσφατη επικύρωση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας του διορισμού των δύο Εκκαθαριστών που επιλέγηκαν από τη συνέλευση των πιστωτών στις 29/7/2015.

Πρόκειται για τους Αντώνη Βασιλείου και George Maloney, Αδειοδοτημένους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας στην Κύπρο.

Ο Αντώνης Βασιλείου είναι Διοικητικός Σύμβουλος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Αφερεγγυότητας στην Baker Tilly Κύπρου. Εργάστηκε για πάνω από 16 χρόνια στον τραπεζικό τομέα, 10 εκ των οποίων στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχε ενεργά σε έργα με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο.

Ο George Maloney είναι επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Αφερεγγυότητας στην Baker Tilly Ryan Glennon (Ιρλανδία). Ο George έχει να επιδείξει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των υπηρεσιών αφερεγγυότητας ενεργώντας σε χιλιάδες περιπτώσεων ως Εκκαθαριστής, Εξεταστής, σύμβουλος σε αναδιαρθρώσεις δανείων και πτωχεύσεις. Διορίστηκε ως Trustee in Bankruptcy σε μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών ακινήτων υψηλού προφίλ. Πρόσφατα διορίστηκε ως Εξεταστής από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας σε τρεις εταιρίες μεγάλου διεθνούς Ομίλου Εταιρειών με τραπεζικά χρέη ύψους €1 δις και επίσης διορίστηκε ως Παραλήπτης/ Διαχειριστής σε πάνω από επτά ιρλανδικές εταιρίες του ιδίου Ομίλου. Έχει ενεργήσει ως διαχειριστής σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σε όλη την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πολύτιμη διεθνής εμπειρία του κ. Maloney σε συνδυασμό με την μακρά τοπική εμπειρία του κ. Βασιλείου στις πρακτικές αφερεγγυότητας συνιστούν εχέγγυο επιτυχούς διεκπεραίωσης του έργου εκκαθάρισης στην εταιρεία Ορφανίδης.

Και οι δύο απέχουν οποιασδήποτε διασύνδεσης ή εμπλοκής με τις τοπικές εξελίξεις, γεγονός που αποτελεί διασφάλιση της δίκαιης, αμερόληπτης και αντικειμενικής προσέγγισης την οποία θα επιδείξουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με βασικό γνώμονα την πλήρη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα