Διορισμός Michael Heger στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Διορισμός Michael Heger στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο διορισμός του Michael Heger, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κ. Heger θα συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Αμοιβών έχει ως εξής: Μιχάλης Σπανός (Πρόεδρος), Μάριος Καλοχωρίτης και Michael Heger.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως ακολούθως: Arne Berggren (Πρόεδρος), Μάριος Καλοχωρίτης, Wilbur Ross, Ιωάννης Ζωγραφάκης και Michael Heger.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα