Είσπραξη €9,8 εκ από καθυστερημένες οφειλές στα ΤΚΑ

Είσπραξη €9,8 εκ από καθυστερημένες οφειλές στα ΤΚΑ

 

Το ποσό των €9,8 εκ. έχει εισπραχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι σήμερα από την αποπληρωμή με δόσεις καθυστερημένων οφειλών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, και 524 οφειλέτες έχουν αποπληρώσει πλήρως τις εισφορές τους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων από οφειλέτες για ένταξή τους στο σχέδιο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ανέρχεται σε 9.584.

Από τις αιτήσεις αυτές εγκρίθηκαν συνολικά 8.535 αιτήσεις. Οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο Σχέδιο αποπληρωμής με δόσεις αφορούν συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων εισφορών ύψους €137,2 εκ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Σχεδίου συνεχίζεται για όλους τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε αυτό και οι οποίοι καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις που έχουν συμφωνήσει ανάλογα με τα δικά τους δεδομένα.

Με βάση τον περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμο, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2016, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να εξοφλήσουν με μέχρι και 54 δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Οι αιτήσεις για ένταξη στο εν λόγω Σχέδιο άρχισαν να υποβάλλονται από την 1/8/2016.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα