Εισαγωγή ομολόγων της Swan Real Estate στο ΧΑΚ

Εισαγωγή ομολόγων της Swan Real Estate στο ΧΑΚ


Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα την εισαγωγή Ομολόγων της εταιρείας Swan Real Estate Plc σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Ν.Ε.Α. για εκδότες των οποίων το Μητρώο δεν τηρείται από το ΚΑΜ.

 

Αξία

Αριθμός Εισηγμένων Αξιών

Ονομαστική Αξία

Τιμή Εισαγωγής

ISIN Code

Ελληνικός/ Αγγλικός Κωδικός Διαπραγμάτευσης

 

Ομόλογα 6.25%-2021

175.000

£1

£1

GB00BYYZZF80

ΣΟΥΑΝ/SWAN

 

Η εταιρεία με το Πληροφοριακό Έγγραφο αίτηθηκε την έγκριση για εισαγωγή μέχρι και 10.000.000 Ομολόγων ονομαστικής αξίας £1 με ημερομηνία λήξης το 2021 και αρχικά εισάγει 175.000 Ομόλογα.

Η εταιρεία Swan Real Estate Plc ιδρύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2016 στη Σκωτία ως δημόσια εταιρεία με αριθμό εγγραφής SC525416 και κατέχει το 100% της Swan Developments Management Limited η οποία έχει ως έδρα τη Σκωτία και αριθμό εγγραφής SC529353.

H εταιρεία Swan Real Estate Plc είναι μια εταιρεία συμμετοχών για ανάπτυξη ακινήτων με τον εντοπισμό και την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων στη Σκωτία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει να αναπτύξει τα έργα των εταιρειών Fedland Secured Properties και Hurtwood Property (εταιρείες οι οποίες θα εξαγοραστούν από την υπό εισαγωγή εταιρεία).

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα πραγματοποιείται σε Αγγλική Στερλίνα (£) και θα αρχίσει την Τρίτη, 24 Μαΐου 2016. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν  θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου της πιο πάνω εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα