Εκσυγχρονισμός του συμβουλίου των δανειστικών επιτροπών

Εκσυγχρονισμός του συμβουλίου των δανειστικών επιτροπών


Το νομοσχέδιο περί δημόσιων δανείων που προωθήθηκε στη Βουλή και τις επόμενες βδομάδες θα βρεθεί στο μικροσκόπιο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, προβλέπει την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της σύνθεσης του συμβουλίου των δανειστικών επιτροπών

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, o πρόεδρος του συμβουλίου θα είναι ο γενικός λογιστής της Δημοκρατίας, ενώ με την τροποποίηση του νόμου, στη σύνθεση του συμβουλίου των δανειστικών επιτρόπων δεν θα περιλαμβάνονται το υπουργικό συμβούλιο και ο δημοσιονομικός γραμματέας.

Επίσης σε περίπτωση απουσίας του γενιού λογιστή, ο αντιπρόεδρος ο οποίος θα διοριστεί από το υπουργικό συμβούλιο θα προεδρεύει των συνεδριάσεων των επιτροπών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του αριθμού των κυβερνητικών λειτουργών και των ιδιωτών σε τέσσερις που συμμετέχουν στο συμβούλιο επιτροπών.

Το ταμείο των δημόσιων δανείων έχει κινηθεί νομικά εναντίον αριθμού οφειλετών γι’ αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει το ενδεχόμενο νομικής αμφισβήτησης των αποφάσεων του συμβουλίου.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα