Ελληνική Τράπεζα: Στην κορυφή του Δείκτη Αξιοπιστίας μεταξύ 10 Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο

Ελληνική Τράπεζα: Στην κορυφή του Δείκτη Αξιοπιστίας μεταξύ 10 Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο

 


Η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται στην κορυφή του Δείκτη Αξιοπιστίας μεταξύ 10 Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με βάση τη βαθμολογία που έλαβε σε έρευνα της RAI CONSULTANTS που διεξήχθη ανάμεσα σε 500 καταναλωτές (δημοσίευμα “Stockwatch” 09/12/2013 http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=187943) και αφορούσε δέκα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η έρευνα, που είναι η πρώτη μετά την ανακεφαλαιοποίηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, δείχνει πως η Ελληνική Τράπεζα έλαβε την ψηλότερη βαθμολογία και βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα με το πιο πάνω, σε πολύ πρόσφατες έρευνες, τόσο η ΕλληνικήΤράπεζα όσο και οι θυγατρικές της Εταιρείες, Παγκυπριακή Ασφαλιστική και Hellenic Alico Life έχουν λάβει ξανά τις πρώτες θέσεις:

Συγκεκριμένα:

Ελληνική Τράπεζα– 1η ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

*      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Εμπορικών Τραπεζών σε έρευνα μεταξύ καταναλωτών

*      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών σε έρευνα μεταξύ επιχειρήσεων

 http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=177426

Hellenic Alico Life – Έρευνα Αξιοπιστίας Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής:

*      1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής συνδεδεμένων με τραπεζικό οργανισμό

*      2η σε αξιοπιστία μεταξύ όλων των Ασφαλιστικών Εταιρειών Ζωής

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=185656

Παγκυπριακή Ασφαλιστική – 1η σε αξιοπιστία μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών του Γενικού Κλάδου:

http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=176010

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα η έρευνα αφορούσε δύο ερωτήσεις για κάθε οργανισμό: πόσο αξιόπιστος είναι και κατά πόσο θα συστηνόταν σε τρίτους

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα