Εμπορικό έλλειμμα €1,2 δις κατέγραψε η Κύπρος το α’ τρίμηνο

Εμπορικό έλλειμμα €1,2 δις κατέγραψε η Κύπρος το α’ τρίμηνο

 


 

Σύμφωνα με την Eurostat, οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου ανήλθαν σε 0,6 δισ. Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, σημειώνοντας αύξηση 51% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από αυτά, τα 0,2 δισ. ευρώ των εξαγωγών ήταν προς την ΕΕ (αύξηση 22%) και 0,3 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 76%) προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,8 δισ. Ευρώ, αύξηση 62% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, εκ των οποίων 1,1 δισ. Ευρώ (+ 29%) από την ΕΕ και 0,7 δισ. ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο (+ 157%).

Ως εκ τούτου η Κύπρος κατέγραψε συνολικό εμπορικό έλλειμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ (σε σύγκριση με 0,7 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016), -0,8 δισ. ευρώ με την ΕΕ (αντί για -0,6 το 2016) και -0,4 δισ. με τον υπόλοιπο κόσμο (-0,1 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016).

Την ίδια ώρα, η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών αγαθών της ευρωζώνης (EA19) τον Μάρτιο του 2017 ήταν 202,3 δισ. ευρώ, αύξηση 13% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016 (178,9 δισ. ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 171,4 δισ. Ευρώ, αύξηση 14% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016 (150,7 δισ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους 30,9 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με + 28,2 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2016. Το συνολικό εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 168,1 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2017 , αυξημένο κατά 12% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016.

Τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 536,5 δισ. ευρώ (αύξηση 10% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016) και οι εισαγωγές σε € 489,9 δισ. (αύξηση 12% – Μάρτιος 2016).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 46,7 δισ. Ευρώ, έναντι 51,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 461,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017, αυξημένο κατά 9%.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ-28 το Μάρτιο του 2017 ήταν 175,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 16% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016 (150,8 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 165,1 δισ., αυξημένες κατά 14% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016 (€ 144,9 δισ).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ των 28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους 10,5 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με + 5,9 δισ. το Μάρτιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ των 28 ανήλθε σε 303,1 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2017, αύξηση 11% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2016.

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2017, οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός ΕΕ-28 ανήλθαν σε 462,5 δισ. ευρώ (αύξηση 13% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016) και οι εισαγωγές σε 468,2 δισ. ευρώ (αύξηση 13% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε έλλειμμα 5,7 δισ. ευρώ, έναντι – 3,7 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 831,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2017, (+ 8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2016 ).


Comments

comments

Tags: cyprus, economy

Σχετικά με τον Συγγραφέα