Ενισχύεται η ανάκαμψη σύμφωνα με το ΚΟΕ

Ενισχύεται η ανάκαμψη σύμφωνα με το ΚΟΕ

 


 

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο προβλέπεται να ενδυναμωθεί το 2016 συγκριτικά με το 2015, αφού ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) υπολογίζεται σε 2,9%, αναφέρεται σε σημερινή ανάλυση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον Ιούλιο του 2016.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2016, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, προβλέπεται σε 2,6%, και σε 3,1% για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και το 2017 με την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ να ανέρχεται στο 3,0%.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην προβλεπόμενη άνοδο του ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα είναι οι εξής:

• Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και της απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του 2016, η μείωση της ανεργίας και η περαιτέρω βελτίωση εγχώριων δεικτών το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

• Οι χαμηλές διεθνείς τιμές πετρελαίου και μη ενεργειακών αγαθών αναμένεται να συνεχίσουν να υποβοηθούν την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο τα επόμενα τρίμηνα, μέσω θετικών επιπτώσεων στα πραγματικά εισοδήματα και τη ζήτηση.

• Οι πρόσφατες δημοσιονομικές επιδόσεις που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ κρατικών εξόδων και εσόδων αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης.

• Η αύξηση των καταθέσεων και των επιχειρηματικών δανείων την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2016 ενδυναμώνει τις τάσεις ομαλοποίησης στο τραπεζικό σύστημα ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές.

• Το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον (που χαρακτηρίζεται από ψηλά επίπεδα οικονομικής εμπιστοσύνης, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ και την ευρωζώνη και χαμηλά επίπεδα ευρωπαϊκών επιτοκίων) συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Κίνδυνοι για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη σχετίζονται με τους ακόλουθους παράγοντες:

• Επιδείνωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Κύπρος λόγω (α) χαμηλότερων από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ και την ευρωζώνη ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης επιβράδυνσης σε αναδυόμενες οικονομίες, και (β) αυξημένης αβεβαιότητας που πηγάζει από τη διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Εύθραυστες οικονομίες της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής, είναι ευάλωτες σε τυχόν ανατροπές στην ανάκαμψη της ευρωζώνης, μέσω π.χ. αύξησης στο κόστος δανεισμού τους.

• Επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας και περαιτέρω υποτίμηση της στερλίνας έναντι του ευρώ, λόγω της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο από την ΕΕ, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την κυπριακή οικονομία μέσω αποδυνάμωσης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (τουρισμού).

• Αυξημένες γεωπολιτικές αναταραχές επηρεάζουν δυσμενώς την επενδυτική εμπιστοσύνη και τον τουρισμό, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια δραστηριότητα.

• Τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού που έχουν οδηγήσει σε απομόχλευση αλλά και σε αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίζουν να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και τις οικονομικές προοπτικές, ειδικότερα μέσω μεταβολών στις τιμές των ακινήτων.

• Το ψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καθιστά την Κύπρο ευάλωτη σε αρνητικές εξωτερικές εξελίξεις, ως εκ τούτου καθυστερήσεις στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πιθανόν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, στην αξιοπιστία και στο κόστος δανεισμού της Κύπρου, ειδικά σε μια περίοδο που επικρατεί ψηλή αποστροφή προς τον κίνδυνο (risk aversion) στις διεθνείς αγορές.

Παράγοντες για καλύτερες οικονομικές προοπτικές από τις προβλεπόμενες σχετίζονται με:

• βελτιωμένη επίδοση της ρωσικής οικονομίας καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να κινούνται ανοδικά,

• αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, και

• ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων.

Επιπρόσθετα πολιτικές/γεωπολιτικές εξελίξεις σε γειτονικές χώρες πιθανόν να έχουν θετικές επιπτώσεις στην εγχώρια δραστηριότητα αν η Κύπρος θεωρηθεί ως ασφαλέστερος επενδυτικός ή τουριστικός προορισμός.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα