Ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο οι αποπληθωριστικές πιέσεις

Ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο οι αποπληθωριστικές πιέσεις

 

Ενισχύθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 οι αποπληθωριστικές πιέσεις, φθάνοντας στο 1,2%, μετά την υποχώρησή τους τρεις προηγούμενους μήνες σε επίπεδα κάτω του 0,50%.

Η ενίσχυση τον Οκτώβριο των αποπληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες καταγράφονται για 40ο συνεχόμενο μήνα, οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των τιμών στα αεροπορικά ναύλα, στα λαχανικά και στα είδη ένδυσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τον Οκτώβριο του 2016 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μειώθηκε κατά 1,2%, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2016, ο ΔΤΚ σημείωσε επίσης μείωση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εξάλλου, σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ τον Οκτώβριο 2016, αυξήθηκε κατά 0,08 μονάδες και έφτασε στις 99,22 μονάδες σε σύγκριση με 99,14 μονάδες το Σεπτέμβριο 2016.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2015 – Οκτωβρίου 2016 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2014 – Οκτωβρίου 2015 παρουσίασε μείωση 1,6% έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με το Οκτώβριο του 2015 παρατηρήθηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού όπου καταγράφηκε μείωση 7,0%. Συγκρίνοντας με το Σεπτέμβριο του 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα με μείωση 8,2%.

 

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2015, οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-3,5%) και Ένδυση και Υπόδηση (-2,8%), ενώ η κατηγορία που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,4%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με το Σεπτέμβριο 2016, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (6,4%) ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,5%).

(Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-6,2%) και Μεταφορές (-5,4%). Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,4%) και Ένδυση και Υπόδηση (1,1%).

 

Ανάλυση επιπτώσεων

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2016 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2015, ήταν οι ακόλουθες: Μεταφορές (-0,52), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,33), Ένδυση και Υπόδηση (-0,26) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,23). (Πίνακας 3)

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ήταν η Ένδυση και Υπόδηση (0,53), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση παρουσίασε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,57).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2016 σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2015 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: αεροπορικά ναύλα (-0,41), τα λαχανικά (-0,27), τα είδη ένδυσης (-0,27), ο ηλεκτρισμός (-0,21) και τα φρέσκα φρούτα (-0,15).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα είδη ένδυσης (0,39) και τα είδη υπόδησης (0,15) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα λαχανικά (-0,42) και τα φρέσκα φρούτα (-0,17).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα