Εξηγήσεις για την αύξηση χρέους από το ΥΠΟΙΚ

Εξηγήσεις για την αύξηση χρέους από το ΥΠΟΙΚ

 


 

Σε σχέση με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, για τις εξελίξεις του δημόσιου χρέους το τρίτο τρίμηνο 2016, το Υπουργείο Οικονομικών σε σημερινή του ανακοίνωση διευκρινίζει πως η  αύξηση του δημόσιου χρέους το τρίτο τρίμηνο 2016 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έκδοση του ευρωπαϊκού κυβερνητικού ομολόγου ύψους 1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο 2016. Τον Σεπτέμβριο 2016 πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προπληρωμές χρέους, αλλά λόγω του ότι οι εργασίες διαχείρισης δημόσιου χρέους βρίσκονταν ακόμη υπό εξέλιξη, οι αναφερόμενες προπληρωμές χρέους δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία των στοιχείων της υπό αναφορά ανακοίνωσης, στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Το ύψος του δημόσιου χρέους έχει, στο μεταξύ, μειωθεί λόγω περαιτέρω προπληρωμών χρέους ύψους 300 εκ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2016, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,7% του ΑΕΠ.

Οι προπληρωμές χρέους αποτελούν στρατηγικής σημασίας συναλλαγές που στοχεύουν στη μείωση των οφειλών που λήγουν σε έτη με συσσωρευμένες λήξεις χρέους.

Η υπόλοιπη μεταβολή στο δημόσιο χρέος για το 2016 έχει διοχετευτεί κυρίως στην ενίσχυση (αύξηση) των ρευστών διαθεσίμων του κράτους κατά 320 εκ. ευρώ ή περίπου 1,8% του ΑΕΠ, που επίσης αποτελούν παράμετρο στρατηγικής σημασίας.

Τα τελικά στοιχεία χρέους του 2016 θα ανακοινωθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2017.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα