ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ – Το κόστος και τα ωφελήματα

ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ – Το κόστος και τα ωφελήματα

 

3000 και πλέον κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποκτούν έξυπνους μετρητές

 

Η σταδιακή αντικατάσταση των μετρητών ενέργειας με τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές, είναι ένα από τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε, το 80% των μετρητών στα υποστατικά των καταναλωτών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, πρέπει να αποτελείται από έξυπνους μετρητές.

Ήδη, σύμφωνα με την Εκπρόσωπο της Αρχής, Χριστίνα Παπαδοπούλου, έχουν επιλεγεί 3.000 καταναλωτές από διάφορες κατηγορίες και περιοχές της Κύπρου οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής έξυπνων μετρητών, μετά από οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου.

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, η μαζική εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ότι αφορά τον τρόπο αποπληρωμής των έξυπνων μετρητών που είναι καθαρά απόφαση της ΡΑΕΚ, υπάρχουν δύο τρόποι

  • είτε θα χρεωθεί η εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή στον πρώτο λογαριασμό του καταναλωτή
  • είτε το κόστος, θα διοχετευθεί με κάποιο τρόπο μέσω των διατιμήσεων της ΑΗΚ

 

Η εγκατάσταση και τα οφέλη

Οι έξυπνοι μετρητές που θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά ρολόγια, θα τοποθετούνται στο εσωτερικό της οικίας και όχι εξωτερικά στην είσοδο της οικίας ή πολυκατοικίας όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Και αυτό διότι δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι προσβάσιμοι από τα συνεργεία της ΑΗΚ και τους εξωτερικούς εργολάβους για την καθιερωμένη καταμέτρηση, καθώς με την εγκατάστασή τους η καταγραφή της κατανάλωσης του καθενός από μας θα γίνεται μέσω κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού καναλιού.

Κάθε μετρητής θα αποστέλλει αυτόματα τα στοιχεία της κατανάλωσης του κατόχου του (πιθανότατα μέσω ασύρματου δικτύου) σε έναν κεντρικό υπολογιστή της ΑΗΚ που θα τα συλλέγει και θα τα επεξεργάζεται.

Ο πελάτης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή κοιτάζοντας στην οθόνη του μετρητή, να γνωρίζει (και άρα να ελέγχει) τι καταναλώνει.

Δηλαδή, μόλις θα θέτει σε λειτουργία μια ενεργοβόρο συσκευή, π.χ.τον θερμοσίφωνα, αυτόματα ο ηλεκτρονικός μετρητής του θα δείχνει αύξηση φορτίου κ.ο.κ.

Έτσι θα μπορεί να περιορίζει την άσκοπη χρήση στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα θα πάψει να παραλαμβάνει λογαριασμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατανάλωση.

 

Ευφυή συστήματα συμψηφισμού μέχρι το 2017

Παράλληλα με το προαναφερόμενο πιλοτικό πρόγραμμα, ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο από το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστήμιου Κύπρου υλοποιείται αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα, με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την ενεργειακή εξέλιξη του τόπου.

Πρόκειται για το ερευνητικό έργο, με τίτλο «Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου» («Smart net metering for promotion and cost-efficient grid-integration of PV technology in Cyprus (SmartPV)»), (www.smartpvproject.eu), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ (LIFE+ Environment Policy and Governance).

Το ερευνητικό έργο SmartPV σκοπεύει να βελτιστοποιήσει το σύστημα συμψηφισμού παραγωγής-κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering) για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) περιλαμβανομένων των καταναλωτών, διαχειριστών δικτύων διανομής και προμηθευτών.

To έργο, του οποίου συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.2 εκ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το έτος 2017. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται σημαντικοί φορείς από την Κύπρο και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος), και η Deloitte.

Η κύρια δράση προς επίτευξη των στόχων του έργου είναι το πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης “έξυπνων” μετρητών σε 300 συμμετέχοντες/καταναλωτές. Οι μετρητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα αποστολής μετρητικών δεδομένων και πληροφορίας για την εισαγόμενη και εξαγόμενη (import-export) ενέργεια στο νοικοκυριό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μάλιστα, σε 100 από τα 300 νοικοκυριά έχει εγκατασταθεί και 2ος έξυπνος μετρητής που καταγράφει και επικοινωνεί την παραγόμενη ενέργεια από το φ/β σύστημα, ως επίσης και ενημερωτική οθόνη εντός της κατοικίας (in-house display) από την οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενημερώνονται για την παρούσα κατανάλωση και παραγωγή, όπως και να λαμβάνουν σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Μία παρεμφερής δράση του έργου για την υιοθέτηση της διαχείρισης της ζήτησης των καταναλωτών (demand-side management) είναι η εφαρμογή διαφορετικής τιμής της μονάδας ενέργειας σε διαφορετικές ώρες της μέρας (Time-Of-Use tariff, διατίμηση TOU), η οποία να αντανακλά το πραγματικό κόστος παραγωγής της ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής θα έχει την ευχέρεια να μετακινήσει τα ευέλικτα φορτία του, δηλαδή αυτά που μπορούν να λειτουργήσουν σε άλλες ώρες της μέρας, όπως π.χ. πλυντήρια πιάτων, ρούχων, φούρνοι, αλλά και να ρυθμίσει τις συσκευές κάποιων φορτίων του σε πιο οικονομική λειτουργία, π.χ. κλιματιστικά και ηλεκτρικές θερμάνσεις, ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια και κατ’ επέκταση χρήματα στο λογαριασμό του ηλεκτρικού.

Για δώδεκα μήνες, το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου), οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους νέα τιμολόγηση Time-of-Use (ToU) βασιζόμενη στην Ανταπόκριση στη Ζήτηση (Demand Side Management) για να επιδιώξουν όφελος για τους ιδίους αλλά και για το σύστημα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό EUROKΕΡΔΟΣ


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα