Επενδυτικά μέτρα ετοιμάζει ο ΚΟΑΠ

Επενδυτικά μέτρα ετοιμάζει ο ΚΟΑΠ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε ανακοίνωση του ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι στην παρούσα φάση εργάζεται εντατικά με σκοπό την προετοιμασία για τις προκηρύξεις των επενδυτικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020 (ΠΑΑ) και ειδικότερα των σημαντικότατων μέτρων 4.1 – «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και 6.1 – «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών», τα οποία θα εφαρμοσθούν εξ’ ολοκλήρου από τον ΚΟΑΠ. Τα συγκεκριμένα μέτρα υπολογίζεται να προκηρυχθούν εντός του μήνα Μαΐου 2016 κατόπιν συνεννόησης με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014 – 2020 – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Για τα υπόλοιπα επενδυτικά μέτρα του ΠΑΑ όπως π.χ. το Μέτρο 4.2 – «Επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών και δασικών προϊόντων» που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συνεχίζεται, επίσης, η προετοιμασία για την προκήρυξή τους εντός του 2016. Υπάρχει στενή και καθημερινή συνεργασία με τους Ανάδοχους Οργανισμούς, την Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και των Μονάδων Εφαρμογής των διαφόρων Τμημάτων/Υπουργείων όπως του Τμήματος Γεωργίας, Τμήματος Δασών, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την όσο το δυνατόν συντομότερη προκήρυξή τους βάσει χρονοδιαγράμματος που θα ανακοινώνεται.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα